Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Ik heb ooit een door mij zelf opgestelde verklaring getekend waarbij ik afzie van partneralimentatie, dus niet bij een notaris. Is deze verklaring rechtsgeldig? Maw kan mijn aanstaande ex-man deze verklaring gebruiken om geen partneralimentatie te hoeven betalen?

De door u destijds opgestelde verklaring waarin u afziet van partneralimentatie is een rechtsgeldig overeengekomen verklaring. Op grond van art. 158 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek kunnen partijen vóór of na de beschikking tot echtscheiding afwijken van de partneralimentatie. Dit heeft u gedaan. Uw aanstaande ex-man kan u daar dan ook aan houden.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ik heb ook jurisprudentie gevonden waarbij het vooraf afzien van partneralimentatie gezien wordt als een nietig beding, in strijd met de wet, met het recht op partneralimentatie, op het moment dat er nog helemaal geen sprake is van een scheiding. Ik ben uiteraard leek, dus ik begrijp het nu niet meer goed. http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:7675
En ook heb ik hier verder nog wat over gevonden.
http://rientjesnotariaat.nl/columns/pensioen-wel-alimentatie-niet-vreemd
http://www.vraagdenotaris.nl/weblog/mag-ik-in-mijn-huwelijkse-voorwaarden-al-afstand-doen-van-alimentatie


'Artikel 158 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek ziet niet op overeenkomsten die zijn gesloten vóór het geregistreerd partnerschap. Dergelijke overeenkomsten zijn nietig wegens strijd met artikel 1:400 lid 2'; zo oordeelt de rechter in de door u genoemde uitspraak.
Belangrijk om te weten is nu wanneer u de verklaring waarin u afziet van partneralimentatie hebt opgesteld en ondertekend? Is dit vóór dat u en uw man het huwelijk of geregistreerd partnerschap aangingen, of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap?
Indien dit namelijk vooraf heeft plaatsgevonden, is uw verklaring niet geldig. Heeft u de verklaring tijdens opgesteld/ondertekend, dan is uw verklaring rechtsgeldig.

Zoals mevrouw Ferwerda in een eerdere beantwoording op uw vraag zei, kan het zijn dat de rechter afwijkt van uw verklaring indien er zich omstandigheden voordoen waardoor u niet aan uw afstandsverklaring gehouden kan worden en alsnog recht zal hebben op partneralimentatie.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Nu is het me duidelijk. Met dank voor uw reactie.


In aanvulling op het bovenstaande is ook op te merken dat afzien van partneralimentatie dusdanige verstrekkende gevolgen heeft dat soms met succes kan worden betoogd dat u de reikwijdte van die overeenkomst niet heeft kunnen overzien.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag