Stel vraag

Particulier


ik heb nu ruim 4 jaar een advocaat maar kreeg nooit een rekening ,dus ging ik ervan uit dat ik alleen eigen bijdrage hoefde te betalen .hij zegt van niet maar ik kan die niet betalen hij zegt dat ik telaat ben met beroep ofzo maar ik heb een kleine uitkering me vriend salaris en het gaat over mijn kindere hoe kom ik er nou achter of ik niet toch recht heb op vergoeding het is een hoop geld!!

Informeert u bij de raad voor rechtsbijstand. Zij hebben uw aanvraag van destijds waarschijnlijk in behandeling genomen.

Beoordeel dit antwoord:

Ik adviseer u de correspondentie met de advocaat erop na te slaan. Betalingsafspraken behoren namelijk schriftelijk bevestigd te zijn. Dat is zo in regels van de Orde van Advocaten bepaald. Indien u op enig moment in aanmerking kwam voor een toevoeging moest een advocaat dat met u bespreken. Als u in aanmerking kwam voor een toevoeging, maar u heeft de advocaat aangegeven daarvan af te willen zien, dan moet dat ook (conform de regels van de Orde van Advocaten) schriftelijk vastgelegd zijn.

Het kan ook zo zijn dat u een procedure heeft verloren en er een kostenveroordeling is uitgesproken. Dan kunnen kosten van een wederpartij voor uw rekening komen, dus naast de eigen bijdrage. Uw advocaat behoorde u daarvoor te waarschuwen. Het is daarbij ook zaak om na te gaan of de advocaat in de processtukken de rechter heeft gevraagd u niet in de proceskosten te veroordelen, indien u door de rechter in het ongelijk gesteld zou worden.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

ik zal alles nog eens goed gaan doorspitten ik vind het erg raar we hebben toen een aanvraag gedaan voor vergoeding en heb daar toen niks meer van gehoord en na 2 jaar komt er een rekening die ik echt niet kan betalen


Als er een toevoeging is verstrekt, heeft de advocaat het besluit van de Raad voor Rechtsbijstand dienaangaande ontvangen. dat moet hij u kunnen verstrekken.

U moet destijds ook gevraagd zijn een eigen bijdrage te betalen, die afhankelijk is van het inkomen. Dat u er niets meer op heeft gehoord, doet vermoeden dat de toevoeging niet is aangevraagd dan wel niet is verstrekt. In dat laatste geval zou de advocaat met u dan prijsafspraken hebben gemaakt. Indien is afgesproken dat een toevoeging zou worden aangevraagd en is nergens vastgelegd dat u daarvan afziet en/of dat er prijsafspraken zijn gemaakt, dan adviseer ik u de rekening niet te betalen. De advocaat is dan in gebreke gebleven.

Wel kan het zo zijn dat de toevoeging is komen te vervallen (omdat u bijvoorbeeld door een civiele procedure meer dan ca. € 10.000 heeft ontvangen of dat ), maar dan zou de advocaat u daarvoor hebben moeten waarschuwen en u nu hebben moeten informeren of en waarom de toevoeging is komen te vervallen. Kan de advocaat zijn kosten op een derde verhalen, dan komt een toevoeging ook te vervallen. Maar dan moet hij zijn kosten niet bij u maar bij die derde indienen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

dus als ik het goed begrijp kan /moet ik mijn advocaat om een brief te vragen van de rechtsbijstand waarin het besluit staat
en of een brief waar in hij dat heeft uitgelegd wat de kosten zijn
want ik weet zeker dat ik die nooit heb gehad


En anders zelf direct contact opnemen met de raad voor rechtsbijstand. Www.rvr.org

Beoordeel dit antwoord:

Het lijkt me de beste weg eerst te bezien of de nota van de advocaat gaat om de eigen bijdrage. Zo nee, dan adviseer ik u bij de Raad voor Rechtsbijstand te informeren naar de toevoeging.
Kan die u niet in haar systemen terugvinden, dan zou ik de advocaat om de toevoeging vragen.
Is er geen toevoeging en vindt u nergens in correspondentie terug:
- dat u niet voor een toevoeging in aanmerking kwam,
- dat u daarvan afzag of
- dat de toevoeging is vervallen
- dat er op enig moment prijsafspraken zijn gemaakt vanwege het afzien of vervallen van een toevoeging, dan adviseer ik u niets te betalen en rustig af te wachten. De advocaat moet immers met schriftelijk bewijs kunnen aantonen dat hij niet verzuimd heeft een toevoeging aan te vragen, dat u van een toevoeging heeft afgezien en/of dat er destijds duidelijke prijsafspraken zijn gemaakt vanwege het niet in aanmerking komen voor dan wel het afzien of vervallen zijn van de toevoeging. Houdt u er ook rekening mee dat bi de aanvraag wordt gekeken naar het inkomen en vermogen twee jaar voor de aanvraag. Indien u inkomen daarna is gedaald en u op het moment van de aanvraag wel in aanmerking zou zijn gekomen voor een toevoeging, moet een advocaat een zogenaamde pijljaar-verlegging aanvragen. Dan wordt er gekeken naar het inkomen en vermogen op het moment van de aanvraag en niet dat van twee jaar ervoor.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

bedankt voor jullie antwoord ik ga nu het een en ander uitzoeken en kijken of ik dan de maandelijkse betalingen stop kan zetten en het bedrag terug kan krijgen ...Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag