Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Ik heb mijn woning in Nederland verhuurd sind eind october 2017 met behulp van een bemiddelings organisatie die door mijn bank is aangewezen. Ik verhuur onder de zgn diplomaten clausule omdat ik in het buitenland woon en werk.

Nu is de huidige huurder in gebreke gebleven omdat hij de huur tot nu toe wel betaald heeft maar deze weer heeft gestorneerd. De borg is wel betaald bij aanvang contract. Ik vermoed alleen dat het deel huurpenningen wat wel zijn betaald uiteindelijk teruggevorderd gaan worden door het bemiddelingsbureau tav mij.

Er is nu al een achterstand van 2 maanden en alles lijkt erop dat de huurder wrs de volgende maand ook niet gaat betalen.

Hij krijgt al een WIK brief van het incassobureau en tevens stuurt het bemiddelingsbureau een aangetekende opzegbrief (wij zijn wetende dat deze niet rechtsgeldig is maar proberen het toch).

Ik heb gisteren met de huurder in persoon gesproken bij de woning en met hem afgesproken dat de achterstand door mij zou worden kwijtgescholden als hij zou vertrekken. Ik wist toen nog niet dat de eerste 2 maanden gestorneerd waren. Het huurcontract is voor een jaar en zou dus nog 9 maanden doorlopen. Dat dit vreselijk ongunstig voor mij is (mijn hypotheekverplichting loopt door) lijkt me duidelijk.

Ik wil hem er nu zsm uit hebben maar kom er ook net achter dat mijn rechtsbijstandsverzekering niet stilzwijgend is verlengd. Ik kan dus geen beroep doen op een verzekering maar heb waarschijnlijk wel juridisch advies nodig. Ik heb begrepen van het bemiddelingsbureau dat we naar de rechter kunnen na drie maanden achterstand wat dus volgende week waarschijnlijk is. Ook zal hij zijn borg niet terug krijgen maar dan mis ik nog steeds minimaal 2 maanden huur en de advocaatkosten als die erbij komen.

Wat is wijsheid in deze?

Om het gehuurde te kunnen ontruimen dient u over een ontruimingsvonnis te beschikken. In deze procedure kunt u dan tevens betaling van de achterstallige huur vorderen. Anderszins zou u in overleg met de huurder tot een beëindiging van de huur met wederzijds goedvinden kunnen komen. U kunt hierbij uiteraard bedingen dat hij de huurachterstand betaalt, maar ik vrees dat hij deze afspraak niet zal nakomen. U moet dan alsnog de gang naar de rechter maken. Ik meen dat de snelste en meest efficiënte route is om een ontruimingsvonnis te halen en in diezelfde procedure een vordering terzake de huurachterstand in te stellen. Ik ben gespecialiseerd in huurrecht en desgewenst graag bereid u in deze kwestie verder te adviseren en bij te staan.

Beoordeel dit antwoord:

Met een beroep op de diplomatenclausule kan een huurovereenkomst worden beëindigd. Mits, u als huurder de woning zélf weer wil betrekken of als de huurder tussentijds vertrekt. U kunt inderdaad na drie maanden huurachterstand de overeenkomst laten beeindigen door de rechter. U kunt het ontbinden met wederzijds goedvinden. De achterstallige huur kunt u middels een vorderingsprocedure terug eisen.

Beoordeel dit antwoord:

Omdat snelheid geboden is adviseer ik u een beëindiging met wederzijds goedvinden te regelen onder kwijtschelding van een deel van de achterstand. Als het een kale kip is ziet u dit geld toch niet terug en moet u daarnaast de tijdrovende en kostbare procedure beginnen.

Als dit niet heel snel tot een oplossing leidt dan moet u inderdaad, conform het antwoord van de heer Van den Bosch, zo snel mogelijk het onttuimingsvonnis gaan halen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag