Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Ik heb mijn enkelbanden gescheurd door een ongelijke putdeksel kan ik hier de gemeente aansprakelijk voor stellen.

Geachte vragensteller,
Ik wens u in de eerste plaats beterschap en een goed herstel toe.
Het is mogelijk om de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk te stellen. Of de gemeente aanspakelijk is hangt wel af van de vraag of de gemeente de gelegenheid heeft gehad om, als de gemeente met het gevaar bekend was of zou zijn geweest, zij daar nog wat aan had kunnen doen. Als de situatie met het ongelijke putdeksel nog maar net was ontstaan, dan had de gemeente niet voldoende tijd gehad om het gebruik te herstellen. Is er iets over bekend hoe lang de situatie van het ongelijke putdeksel al bestaat?
Kunt u iets zeggen het hoogteverschil tussen het putdeksel en de straat?


SAP Advocaten

Beoordeel dit antwoord:

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen indien de gevaarlijke situatie al een tijdje bestond. Als de gemeente op de hoogte kon zijn, dan moet zij maatregelen treffen. Ik heb net als mr. Roth nog veel vragen over de zaak alvorens meer over de zaak te kunnen zeggen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag