Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Ik heb met mijn ex een zoontje van 4. We zijn nooit getrouwd geweest en hebben ook geen samenlevingscontract gehad. Wel heeft hij het kind erkend en draagt het zijn achternaam. Heeft hij wel of geen ouderlijk gezag/voogdij over mijn zoon?

Wanneer het kind via de wettelijke weg is erkend dus niet alleen bij de gemeente, dan hebben beide ouders wettelijk het gezag over het kind. Daarbij is het ook verplicht bij een relatiebeƫindiging zonder huwelijk of samenlevingscontract en er sprake is van een kind ook verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Mocht u dit niet gedaan hebben dan is het van belang dit als nog op te (laten) stellen. Normaal moet dit bij de rechter worden vastgelegd, dit is bij relatiebeƫindiging niet het geval. Mocht u verdere hulp en of advies wensen dan mag u altijd contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Als u niet zeker weet of u samen het gezag hebt, kunt u dat in het gezagsregister nagaan.
Een uittreksel uit het centraal gezagsregister kunt u schriftelijk aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland. U dient daarbij de volgende gegevens te vermelden: de naam van de minderjarige, de geboortedatum en de geboorteplaats.
Als ik u daarbij kan helpen, hoor ik het graag.

Beoordeel dit antwoord:

De enkele erkenning die u destijds met uw ex bij de gemeente heeft gedaan met betrekking tot uw zoon waarbij uw zoon ook de achternaam van uw ex heeft gekregen, betekent nog niet dat uw ex ook het gezag heeft over uw zoon.

Om het gezag te verkrijgen dienen ouders namelijk een gezamenlijk verzoek daartoe in te dienen bij de rechtbank. Ook zou de man in een gerechtelijke procedure kunnen vragen om met het gezag over uw zoon te worden belast. U kunt dus simpel nagaan of uw ex wel of geen gezag heeft. Indien u immers geen gezamenlijk verzoek daartoe heeft ingediend en hier geen gerechtelijke procedures over zijn gevoerd, heeft uw ex geen gezag.

Zekerheidshalve kunt u inderdaad een uittreksel uit het gezagsregister aanvragen op de wijze zoals hiervoor beschreven.

Beoordeel dit antwoord:

U kunt inderdaad het gezagsregister raadplegen. Erkenning is bij een samenlevingssituatie buiten huwelijk of geregistreerd partnerschap niet voldoende om gezag over het kind te verkrijgen. Hiervoor moet de man een verzoek indienen bij de rechtbank. Ik maak uit uw verhaal op dat dit niet is gebeurd.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag