Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb me in het studiejaar 2008-2009 ingeschreven als deeltijdstudent WO-bachelor opleiding. Volgens de onderwijs- en examenregeling (OER) mocht ik tien jaar doen om mijn opleiding te halen, anders zouden mijn studiepunten hun geldigheidsduur verliezen en moest ik weer bij nul beginnen.

Nu heb ik na vijf studiejaren te horen gekregen dat al mijn studiepunten zijn verlopen en ik opnieuw moet beginnen. Ze hebben namelijk de OER met terugwerkende kracht gewijzigd, deeltijdstudenten mogen nu nog maar vijf jaar over hun opleiding doen.

Mijn vraag: is dit mogelijk om met terugwerkende kracht studenten op deze manier te benadelen? In de OER van vier van de vijf studiejaren staat duidelijk dat deeltijdstudenten tien jaar de tijd hebben, alleen in de OER van 2012-2013 heeft men het over vijf jaar (en dit hebben ze blijkbaar met terugwerkende kracht op mij toegepast).

Ik hoop dat u mij kunt adviseren wat mijn opties zijn. Alvast bedankt.

Beste vraagsteller,

Op grond van de Wet op het Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs is het instellingsbestuur belast met het opstellen van de OER. Bijna altijd heeft ook de faculteitsraad en/of studentenraad een stem bij de totstandkoming van een nieuwe OER. Dat deze raad heeft ingestemd met deze regeling verbaast mij zeer.

Bij de meeste OER regelingen is terugwerkende kracht uit den boze (vaak wordt een verbod daarop expliciet opgenomen in de OER). De student moet immers aan het begin weten onder welke voorwaarden hij of zij een studie volgt. De terugwerkende kracht van wetten en regels is in strijd met de wet algemene bepalingen en zelfs met het Europees verdrag voor de rechten van de mens. Het is mede om die reden dat de langstudeerboete in het hoger onderwijs is gesneuveld. Dit ging echter om een wetswijziging.

In de OER staat hoogstwaarschijnlijk ook een klachtenprocedure. Het lijkt mij zeer raadzaam om die te volgen. Mocht de klacht worden afgewezen, dan staat er beroep open bij Het College van Beroep voor het hoger onderwijs. Ook lijkt het mij verstandig als u zich meldt bij de studentenraad van de faculteit en de vertrouwenspersoon van de universiteit. Zij hebben vaak invloed op de invoering van nieuwe regels binnen de faculteit. Ook kunnen zij u verder de weg wijzen. Tot slot zou u uw situatie kunnen bespreken bij de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Zij kunnen u ook verder helpen en verlenen ook rechtshulp.

Ik wens u veel succes met deze kwestie. U mag in dezen uiteraard ook vrijblijvend contact met mij opnemen.Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag