Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Ik heb in oktober 2015 een huis gekocht en woon daar sinds juni/juli 2016 (direct na eigendomsoverdracht). Bij de huidige verbouwing is gebleken dat de elektrische installatie in de meterkast ondeskundig en onveilig was aangesloten hetgeen heeft geleid tot een volledig nieuwe installatie (meerwerkkosten).
Daarnaast is geconstateerd dat de aansluiting van de watermeter onbereikbaar is voor het nutsbedrijf omdat er een laag cement in de waterput aanwezig is. Deze was reeds aanwezig voor aanvang van de verbouwing. Het nutsbedrijf zal kosten in rekening brengen voor het herstel. Dit herstel is nodig in verband met de plaatsing van een nieuwe watermeter.
Mijn vraag is of ik de vorige eigenaar van de woning aansprakelijk kan stellen voor de kosten van deze zaken, als zijnde 'verborgen gebreken'?

In antwoord op uw vraagstelling het volgende;

Dar het erop lijkt dat dit gebrek kenbaar was bij de vorige eigenaar, had deze een mededelingsplicht wat klaarblijkelijk niet is gedaan. De onderzoeksplicht die u heeft, vervalt 'lichtelijk' omdat de mededelingsplicht boven de onderzoeksplicht gaat. Zo ook, als u tijdens de aankoop hierom specifiek vragen over heeft gesteld.

Mocht u nadere info wensen, dan mag u direct contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Als u de woning hebt gekocht met de standaard NVM-akte, staat in artikel 6.1 (vroeger artikel 5.1) dat de woning wordt overgedragen met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Deze bepaling legt alle risico's voor verborgen gebreken bij de koper.
Uit artikel 6.3 (vroeger 5.3) staat dat de verkoper in staat voor de afwezigheid van gebreken die het normaal gebruik belemmeren. Gebreken die kenbaar waren bij de verkoop of aan de koper zijn meegedeeld, vallen ook buiten de verantwoordelijkheid van de koper.
In sommige contracten wordt aan het eind nog een 'ouderdomsclausule' toegepast. Die clausule legt de verantwoordelijkheid voor alle gebreken, ook die welke een normaal gebruik belemmeren, bij de koper.
Aangenomen dat u een standaard-NVM-contract hebt en dat er geen ouderdomsclausule in staat, kan de verkoper worden aangesproken:
1. voor gebreken die hij heeft verzwegen;
2. voor gebreken die het normaal gebruik als woning belemmeren.

De watermeterput was de verkoper uiteraard bekend, hij moet jaarlijks zijn watermeteropgave doen en ik vind dit een gebrek dat hij had moeten meden.
De elektrische installatie kan een gebrek zijn waarvoor de verkoper aansprakelijk kan worden gesteld, mits u maar kunt aantonen dat de oude installatie zo gebrekkig was dat die eigenlijk niet veilig gebruikt kon worden.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag