Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb in Juni een mondelinge toezegging gekregen over het verkrijgen van een contract voor onbepaalde tijd, ik heb zelfs jongstleden zaterdag het daadwerkelijke contract hiervoor ontvangen en getekend... Bij terugkomst op mijn werk blijkt dat door onvoorziene bezuinigingen alle tijdelijke contracten niet verlengd gaan worden... Het is voor mij niet duidelijk op dit moment wat dit voor mij gaat inhouden... Hoe sterk sta ik als er blijkt dat ik toch geen contract voor onbepaalde tijd ga krijgen?

Is het contract dat u heeft ondertekend voor onbepaalde tijd en is hierin een proeftijd opgenomen?

Beoordeel dit antwoord:

Heeft u het contract alleen ontvangen en ondertekend of is het contract ook ondertekend door de werkgever? Zodra het contract is ondertekend door de werkgever en vervolgens ook door u staat u natuurlijk sterk en moet de werkgever met wel hele goede argumenten komen om achteraf toch het contract van onbepaalde tijd ongedaan te maken. Zodra beide partijen dit hebben ondertekend treedt het in werking.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag