Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Ik heb in het verleden een huis gekocht van 210.000e. 180.000e heb ik een hypotheek over en de overige 30.000e heeft mijn ex schoonmoeder betaald aan de notaris. Dit was omdat haar zoon bij mij kwam wonen in dat huis en zij dat voor hem deed. Nu is het huis verkocht en komt zij al het geld bij mij eisen. Ik ben de enige eigenaar van de woning op papier en alles staat op mijn naam. Destijds in relatie met haar zoon hoefde ze het geld niet terug want was voor "onze toekomst".De relatie heb ik in 2009 verbroken en nu het huis verkocht word wilt ze al het geld van mij terug hebben. Over die 30.000e zijn geen afspraken gemaakt en er is ook geen bekentenis op papier getekend. Het enige wat er is is de afschrift bij de notaris waarop staat dat ze het geld overgemaakt heeft met als omschrijving onderhandse lening. Kan zij zomaar alles terugeisen bij mij? Kan zij beslag leggen op de woning? Zij heeft nu een advocaat ingeschakeld en ik weet niet wat mijn rechten zijn. Kunt u mij helpen?
Ps. ze weet dat het huis voor 207.000 is verkocht en dat er dus geld overblijft nadat mijn hypotheek afgelost is. Mijn voorstel om dit te verdelen heeft zij afgewezen en zij wilt verder niet in gesprek gaan en het volledige bedrag plus meer van mij krijgen. Wat kan ik het beste doen en wat kan zij juridisch?

Hallo,

Zoals ik kan opmaken uit uw verhaal, is het aannemelijk dat het om een lening ging en dat u weinig kans heeft om te bewijzen dat het om schenking ging. Maar wat de voorwaarden zijn geweest van die lening is niet te bewijzen. Met andere woorden, wanneer u af moet lossen staat ook niet vast.

Het kan natuurlijk zijn dat er wel bewijs is dat vast is komen te staan dat het wel ging om schenking. Maar dat maak ik niet op uit uw vraag.

Ik heb recentelijk een soortgelijke zaak gehad, waar er ook bewijsproblemen waren. U kunt mij contacteren voor meer vragen of als u een advocaat nodig heeft.
Advocaat

Beoordeel dit antwoord:

Ik ben het niet helemaal eens met mijn collega Epodemir. Als het een lening zou zijn dan is er niet alleen geen schriftelijk bewijs van zo begrijp ik maar er is ook nooit rente of aflossing betaald. Ook staat nergens vast wat de verdere afspraken zijn waaronder "de lening" is verstrekt. Dat is op zijn minst erg vreemd als er echt een lening zou zijn verstrekt. Daarnaast zou dan de zoon in uw huis gewoond hebben en heeft daarvoor niets betaald. Dat is ook wel erg vreemd. Als het al een lening zou zijn dan zou het toch ook een lening aan de zoon kunnen zijn. Dus volgens mij staat er allerminst vast dat er een lening aan u is verstrekt. Ik adviseer u dus om vast te houden aan uw verklaring dat het een schenking was en als de advocaat blijft vasthouden aan het standpunt was dan zou ik eisen dat de akte of overeenkomst van lening aan u wordt toegestuurd of op zijn minst het bewijs waaruit volgt dat er een lening is verstrekt en onder welke voorwaarden dat is geschied en dat u daarmee heeft ingestemd.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag