Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


ik heb iets ondertekend namelijk dat ik afzie van een erfenis want als ik dat niet zou doen zag ik mijn kleinkinderen niet meer maar ik heb daar spijt van en wil dat ongedaan maken , ik
ben in gemeenschap van goederen getrouwd en heb dat tijdens de scheidings procedure ondertekend ,

Het lijkt er op dat er in verband met de echtaschiding afspraken zijn gemaakt over de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen. Ik ga ervan uit dat u ieder van u beiden de helft heeft ontvangen. Het kan echter zijn dat de overledene heeft bepaald dat de erfenis prive blijft van degene aan wie de erfenis is nagelaten, zodat de erfenis ook niet gemeenschappelijk is geworden. Het kan ook zijn dat u bedoelt dat er in het convenant heeft gestaan dat toekomstige (na de echtscheiding) erfenissen eigendom blijven van degene die het heeft geërfd. Dit is mij echter niet duidelijk.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

er zit geen uitsluitingsclausule op ,het staat ook niet in een covenant het is ondertekend tijdens de echtscheidingsprocedure toen er verder nog niets op papier bij advocaten stond ,er zijn ook geen afspraken hierover gemaakt het was of je tekend dit of je ziet de kinderen niet meer en dat word nu gebruikt om die erfenis buiten de verdeling te houden maar ze wil dus deze erfenis geheel houden vanwege dat papier en de helft van mijn pensioen de helft van de aandelen en de winst van het huis bij verkoop ,mijn vraag was kan zo.n papier wat getypt is onder deze omstandig heden rechtsgeldig gemaakt worden en dat ik daar de dupe van benGratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag