Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Ik heb een woning met bedrijfsruimte gekocht. Dit staat zo ook in de koopovereenkomst. Ik heb de bedrijfsruimte verhuurd. Nu blijkt achteraf dat de winkel volgens het bestemmingsplan de bestemming wonen (W) heeft en niet wonen met gemengde doeleinden WGD, zoals het aan mij is verkocht. In de koopovereenkomst is geen beperking met betrekking tot garanties op dit punt overeengekomen. Kan ik de verkoper aansprakelijk stellen voor de schade die ik leid als gevolg van het feit dat ik het pand nu niet als winkel kan verhuren, maar het moet ombouwen tot woning?

Dit hangt af van hoe het in de koopovereenkomst is opgeschreven. Als de verkoper het normaal gebruik als woning met bedrijfsruimte heeft gegarandeerd, is de verkoper aansprakelijk. Als de verkoper dat gebruik niet heeft gegarandeerd, is verdedigbaar dat het bestemmingsplan een publiekrechtelijke beperking oplevert die u niet uitdrukkelijk hebt aanvaard en die dus maakt dat de verkoper voor de gevolgen daarvan aansprakelijk is. Ik adviseer u wel een advocaat of jurist in te schakelen, omdat u te maken hebt met wettelijke verplichtingen inzake klachttermijnen, omschrijving van de klacht en verjaring.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

De verkoper heeft dat niet specifiek gegarandeerd. Maar in het bestemmingsplan staat duidelijk dat het wonen is en niet wonen met gemengde doeleinden. Ik heb geen risico aanvaardt op wijzigingen in of beperkingen van het bestemmingsplan.


Geachte vraagsteller,

Naast hetgeen de heer Van Binsbergen heeft opgemerkt, is mijns inziens van belang de verhouding tussen onderzoeksplicht en mededelingsplicht.

verder vraag ik me af of deze situatie niet eenvoudiger kan worden opgelost, bijvoorbeeld door het wijzigen van de bestemming. Heeft U dit al nagevraagd bij de gemeente?

met vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:

De onderzoeksplicht speelt geen rol als het bestemmingsplan moet worden aangemerkt als een publiekrechtelijke beperking die u niet hebt aanvaard.

U mag mij het koopcontract toesturen, dan help ik u verder.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag