Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Ik heb een vraag over een erfafscheiding op de erfgrens tussen de voortuinen van 2 gehuurde huizen. Er staat nu een scheiding (ruim 2mtr hoog) van coniferen en wat jonge berkjes.

De buurvrouw heeft het aan haar kant tot op de stam weggesnoeid waardoor er gaten vallen en het geheel er niet meer uitziet, het ziet er meer uit als een lengtedoorsnede van een conifeer..
Ze heeft volgens mij wel het recht de erfafscheiding aan haar kant te snoeien wanneer ze wil maar mag de struiken niet beschadigen. en daar gaat mijn vraag over.

Wanneer we nieuwe coniferen plaatsen, waar ligt dan de grens tussen snoeien en beschadigen? Kan je stellen dat het maken van openingen in een dichte afscheiding onder beschadigen valt?

Ik hoor graag van u.

Een heg op de erfgrens is op grond van de wet gemeenschappelijk eigendom. Hetzelfde geldt voor een boom, als de erfgrens onder het midden van een boom doorloopt zodat de stam op beide erven staat: de boom is dan gemeenschappelijk eigendom. Zaken die gemeenschappelijk eigendom zijn, mogen door beide partijen worden onderhouden, maar niet door één van beiden worden beschadigd. Daarvoor is toestemming van de andere eigenaar noodzakelijk.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag