Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Ik heb een vraag mbt een vog.
Wanneer krijg je een bewijs van goed gedrag na een veroordeling van zware mishandeling?

In afwachting van uw reactie verblijf ik.

Er geldt normaal gesproken een terugkijktermijn van vier jaar. Is het feit langer geleden, dan mag deze niet worden betrokken bij de beoordeling of een VOG wordt afgegeven. Hierop bestaan echter ook weer uitzonderingen, bijvoorbeeld als het om een functie gaat met hoge integriteitseisen, bijzondere wetgeving of als u een vrijheidsbenemende straf is opgelegd.

Is het korter geleden dan vier jaar, dan wordt de afgifte van een verklaring omtrent gedrag beslist mede met het oog op het doel waarvoor de VOG nodig is. Er zijn een aantal algemene criteria, maar daarnaast zijn voor elke doel andere specifieke criteria opgesteld.
De veiligheid van personen is een algemeen criterium waarnaar wordt gekeken.

Uw vraag valt dus niet zomaar te beantwoorden. Daarvoor is meer informatie nodig. U kunt ervoor kiezen om een VOG aan te vragen. Wordt deze geweigerd, dan kunt u daartegen bezwaar indienen. Ik raad u aan daarvoor een advocaat in de arm te nemen gelet op de zeer specifieke regelgeving.

Veel succes!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag