Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb een vraag. Ik richt mijn verzoek tot U omdat ik voor een Pools bedrijf werk.
Het bedrijf waar ik voor werk is dus statuair aan Polen gebonden. Ik word uitgezonden naar verschillende Europese landen. Ik ben in dienst bij de Poolse firma sinds 20 februari 2012. Mijn contract loopt af op 23 augustus. Hiervoor was ik langere tijd werkloos. Nu had ik vakantie in Nederland en ik heb me ziek gemeld. Ik heb
de Nederlandse nationaliteit en mijn woonplaats is dan ook Nederland.

Nu is het zo dat het vermoeden bestaat dat ik autistisch ben. Voor mij is het moeilijker dan om de informatiestromen te verwerken door prikkels. En dit word slechter door stress. Door mijn werkgever werd ik twee keer in korte tijd met tussenpozen van een week uitgezonden naar het buitenland. De aanpassing aan cultuur, het gegeven dat er spanning is in de bedrijven waar ik kom omdat de werkzaamheden voor de toekomst worden overgenomen door onze groet firma, zorgt ervoor dat
ook bij mij de spanning oploopt. Ik ben ook niet zeker dat ik mijn verblijf bij het buitenlandse bedrijf kan verlengen, omdat ik naar mijn idee amper de gelegenheid krijg me te registeren voor vestiging definitief in het buitenland, conform EU richtlijnen.

Al met al, en met collega’s die me naar mijn idee onder druk hebben gezet, zorgt dat ervoor dat ik me nogal ongemakkelijk voel op het werk. Ik ben nu ziek. Ik slaap nu
slecht, eet slecht, prikkelbaar, neiging tot huilen, gejaagdheid enz.

Mijn vraag is dan, juridisch gezien, hoe kan ik mijn recht op een Nederlandse uitkering , bv ww veiligstellen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik ook in de toekomst verzekerd blijf van inkomen? Hopend op een spoedige reactie, verblijf ik in Nederland.


Als u niet-verwijtbaar werkeloos raakt (en dat zou het geval moeten zijn: uw contract eindigt waarschijnlijk van rechtswege en werkgever zal gezien de situatie waarschijnlijk geen nieuwe overeenkomst aanbieden) en u voldoet aan de eisen voor een ww-uitkering (qua arbeidsverleden, zie daarvoor www.uwv.nl), heeft u daar recht op.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag