Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Ik heb een verklaring nodig dat mijn minder jarig kind onder mijn gezag valt, nu heb ik dit bij de rechtbank aangevragen en daar van krijg ik een brief van verklaring, niet voorkomen in het gezagregister met als gevolg dat de wooningbouw vereniging mij niet verder kan helpen hoe kom ik aan een juiste verklaring

Bent u de moeder of de vader van uw kind? Het gezagsregister laat wijzigen zien. Als u de moeder bent, hebt u automatisch het gezag en zijn er dus geen wijzigen in het gezagsregister.

Indien u de vader bent en niet gehuwd was met de moeder ten tijden van de geboorte van uw kind, hebt u niet het gezag. U dient alsdan een verzoek tot vaststelling van het gezag in te dienen bij de rechtbank indien moeder niet meewerkt aan vaststelling van het gezag.

U kunt bij vragen even contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag