Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb een vast contract voor 32 uur. Nu gaat het minder in het bedrijf waar ik werk en vraagt mijn werkgever of ik tijdelijk terug wil naar 16 uur en als het weer beter gaat terug naar meer uren. Ik weet dat ik hiermee niet accoord hoef te gaan, maar welke gevolgen heeft dit voor mij als

Wanneer het een redelijke vraag is gezien de situatie en geen uitbuiting, zou u best hiermee akkoord kunnen gaan. U kunt dan voor de 16 uur dat u minder gaat werken WW aanvragen (uiteraard alleen indien u de rechten hebt opgebouwd). Aangezien de hoogte van de WW 75-70% van het laatst verdiende loon bedraagt, kunt u uw werkgever best een (maandelijkse) tegemoetkoming hiervoor vragen. Belangrijk is dat in de overeenkomst die vervolgens wordt gesloten staat dat het initiatief bij de werkgever ligt vanwege economische omstandigheden (ivm met uw WW) en om ook gelijk al de datum te prikken wanneer u weer 32 uur gaat werken.

Beoordeel dit antwoord:

Op zichzelf kunt u akkoord gaan met dit voorstel. Wel dient dit schriftelijk te gebeuren en hierin te worden opgenomen dat uw werkgever het initiatief tot de urenvermindering heeft genomen wegens bedrijfseconomische reden en dat uw werkgever u hiervan geen enkel verwijt maakt. Het UWV zal om zo´n overeenkomst bij u opvragen bij de aanvraag van uw WW-uitkering.

Vanwege het urenverlies en als u voldoende arbeidsverleden heeft kunt u na het verstrijken van de zogenoemde fictieve opzegtermijn waarschijnlijk aanspraak maken op een WW-uitkering over het urenverlies. Wel moet u zich ervan bewust zijn dat de duur van uw WW-uitkering hoe dan ook beperkt en eindig zal zijn. Als u aansluitend volledig of binnen 26 weken na werkhervatting opnieuw werkeloos wordt zal de periode dat u deze WW-uitkering heeft genoten in mindering komen op de resterende WW-duur. Ook zal uw eventuele pensioenopbouw slechts over het resterende urenaantal plaatsvinden.

Vanwege het feit dat u hoe dan ook inkomensverlies zult lijden en pas aanspraak heeft op uw WW-uitkering nadat de fictieve opzegtermijn is verstreken, is het raadzaam bij uw werkgever te bedingen dat hij dit inkomensverlies (eventueel gedeeltelijk) compenseert en dat hij de urenvermindering pas na het verstrijken van de fictieve opzegtermijn laat ingaan.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag