Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


ik heb een uitkering en toen ik me huis kreeg heb ik inrichtingskosten gehad in een vorm van een lening. Kan ik na 3jaar kwijtschelding daar voor aanvragen?

Ik zie geen reden voor kwijtschelding. Als u geld van iemand heeft geleend, dan bent u een verplichting aangegaan om dit terug te betalen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag