Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb een tweedehands auto verkocht voor 500 euro. Er is slechts 125 afbetaald. De koper is nu boos dat de auto na een maand stuk is en weigert verdere betaling. Kan dit zomaar? We hebben overigens een contract.

Van belang is of het hier gaat om een koopovereenkomst tussen een consument en een (auto)handelaar of tussen consumenten.
Ik ga er van uit, dat het hier gaat om een overeenkomst tussen consument-consument.
Dit betekent dat een zaak wordt gekocht in de staat waarin deze verkeert ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst, tenzij anders is bepaald in de overeenkomst.
Het is een ander verhaal als de verkoper opzettelijk misleidende informatie heeft gegeven.
Dan is er sprake van dwaling en kan de koper de overeenkomst alsnog vernietigen.
Echter, als dit niet het geval is dan is het gebrek dat zich nu openbaart voor rekening en risico van de koper en moet hij zich gewoon houden aan de overeenkomst en de gehele koopsom voldoen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

het is inderdaad consument- consument
en iets wat ik niet had kunnen weten
overigens koper heeft vaak genoeg zelf in de auto gereden
(geleend van mij)Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag