Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


ik heb een twee onder een kap woning ik heb geen contact met de buren nu heb ik al een paar keer lekkage gehad van de buren lekkage is gemaakt ik heb het betaald het bedrijf heb bij de buren aangebeld maar ze doen nier open nu is het grote gezamelijke dak ook aan vervanging toe ik heb een brief geschreven en voor gesteld om het gezamenlijk te vervangen maar ze reageren er niet op wat moet ik nu doen

U kunt de buren niet verplichten om hun dak te vervangen.

Het kan echter zijn dat de medewerking van de buren nood Uk Uzakelijk is om te zorgen dat uw dak op een goede en deugdelijke wijze vervangen kan worden, ook al doen de buren niet mee met het nieuwe dak. Die medewerking moeten de buren dan verlenen. U kunt dat bij de rechter afdwingen, indien nodig.

Natuurlijk is het altijd beter om te zien of het contact met de buren hersteld kan worden, daarvoor zou u eventueel een mediator kunnen inschakelen. Een rechtszaak tegen de buren is belastend en vervelend, u woont ten slotte naast elkaar en u moet met elkaar door.

Beoordeel dit antwoord:

Als komt vast te staan dat de lekkage wordt veroorzaakt door gebreken aan het gezamenlijke dak, dan is zijn de buren gehouden om mee te werken aan de vervanging of herstel van het dak en hun aandeel in de kosten hiervan te voldoen.

Aangezien de buren geen gehoor geven aan uw verzoeken, is het noodzakelijk hen nu schriftelijk te sommeren om mee te werken, bij gebreke waarvan dit - zonodig in kort geding - bij de rechter kan worden afgedwongen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag