Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Ik heb een starterswoning gekocht in 2008, met een koopgarant-regeling. Dit houd in dat ik de woning met een starterskorting heb mogen aankopen en dat ik de woning met een terugkoopregeling moet verkopen aan de woningcorporatie. Winst wordt dan gedeeld. In mijn koopcontract staat vermeld dat de woningen door een onafhankelijke makelaar worden getaxeerd bij verkoop via de regeling aan de woningcorporatie. De woningcorporatie heeft het aankoopproces uitbesteed aan de makelaar die de woningen ook wederom verkoopt aan de volgende eigenaar. Dit lijkt mij rechtsgeldig geen ONAFHANKELIJKE makelaar. Indien ik een andere taxateur wil inschakelen, kost dit mij 1% van de taxatiewaarde. De taxateur heeft, zoals verwacht, een taxatiewaarde bepaald die ónder de WOZ ligt(erg laag dus). Is het in dit geval verstandig om deze beslissing via de rechter aan te vechten, of kan ik hier geen zaak van maken?

Ik deel uw mening dat als overeengekomen is dat er een onafhankelijk makelaaar wordt ingeschakeld dan kan dat niet de makelaar zijn de woningen ook verkoopt. Ik zou als ik u was een brief sturen aan de woningbouwvereniging en uw bezwaren aangeven. Als u verder wilt met de zaak dan moet het contract toch goed bestudeerd worden.

Beoordeel dit antwoord:

Ik kreeg via mail de volgende aanvullende informatie. De stichting Opmaat geeft de Koopgarant in licentie uit aan corporaties. Als het gaat om een woning die is gekocht met koopgarant dan is in de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen, die onderdeel zijn van de koopovereenkomst, vastgelegd dat de taxateur niet betrokken mag zijn bij de desbetreffende transactie. Hij of zij dient onafhankelijk te zijn t.a.v. (in dit geval) de taxatie t.b.v. de terugkoop. Dit zijn dezelfde eisen die ook NHG en bijv. validatieinstituten als NWWI en Taxateursunie stellen aan de onafhankelijkheid van een taxateur.
De verkoop is een nieuwe overeenkomst en dient los te worden gezien van de terugkoop. Indien de u het niet eens bent met de waarde is in de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen opgenomen dat u dan een beroep kunt doen op de geschillenregeling. Dan wordt door 3 nieuwe taxateurs een waarde vastgesteld.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag