Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb een opdracht aangenomen om een website te bouwen en afgesproken dat de opdrachtgever achteraf betaald. Voor deze website heb ik een domeinnaam geregistreerd (deze staat vooralsnog op mijn naam) en verzorg ik ook de hosting.

Inmiddels heb ik de site opgeleverd maar heeft de opdrachtgever de factuur na de afgesproken termijn nog niet betaald.

Ik heb hem aangegeven dat hij binnen vijf dagen moet betalen en dat ik anders de site offline zet. Heb ook aangegeven dat ik de URL pas wil overdragen als hij betaald heeft. De opdrachtgever claimt nu dat hij schade op zal lopen en dreigt deze bij mij te verhalen.

Loop ik een financieel risico wanneer ik de site offline zet tot de factuur volledig is voldaan?

Als u afgesproken heeft dat u de URL pas overdraagt als de rekening betaald wordt dan bent en blijft u dus eigenaar van de URL tot betaling. U heeft daardoor ook het recht om de site off line te zetten totdat de rekening is betaald. Tenzij de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt in geen enkele verhouding staat tot de hoogte van de rekening want dan maakt u misbruik van uw recht. Ik vraag me trouwens wel af waarom de opdrachtgever niet wil betalen. Is hij niet tevreden met het resultaat of heeft hij gewoon het geld niet om te betalen. Als ik u was zou ik dat proberen te achterhalen omdat je dan misschien ook samen met uw opdrachtgever tot een oplossing kunt komen.

Beoordeel dit antwoord:

Van belang is wat er in de opdracht(bevestiging)/contract staat over betaling. Vandaar uit kijk je verder naar de de afweging: grootte wanprestatie opdrachtgever door niet te betalen in verhouding tot zijn te lijden schade (welke overigens niet is gespecificeerd) bij offline zetten. Zeker indien een debiteur zelf stelt niet tot betaling over te (kunnen) gaan, komt een crediteur een aantal rechten toe. Uiteraard is van belang dat de non-betaling wordt gemotiveerd.
Indien opdrachtgever zeer grote schade lijdt bij offline zetten, is een betaling met de vermelding 'onder protest' of een termijnbetaling (zonder daarbij afstand te doen van recht op volledige betaling) bespreekbaar denk ik. Dit is mijn eerste advies op basis van de gegevens. Het contract is een krachtenveld dat je alleen goed kunt beoordelen wanneer je alle omstandigheden kent.

Beoordeel dit antwoord:

Ik maak graag een vergelijking met de situatie van de klassieke schoenmaker. De klant brengt zijn schoenen naar de schoenmaker om ze te laten repareren; vervolgens wil de klant ze komen ophalen. De schoenmaker hoeft dan alleen de schoenen af te geven, indien hij ook betaling ontvangt. Ontvangt hij die niet, dan behoeft hij de schoenen niet af te geven. Dat heet retentierecht. Ik heb eerder al eens een klant een verkapt retentierecht laten uitoefenen op een website. Dat zou ook hier kunnen, aangezien u de macht over de site hebt (naar ik aanneem, u heeft m immers gebouwd). Voorstelbaar is dat u, zodra iemand de site bezoekt, een pop-up laat verschijnen met de mededeling dat een retentierecht op de site rust. Men kan dan nog wel de site bezoeken verder, maar de popup kan een tekst bevatten als: "op deze site rust een retentierecht. Voor meer informatie..." en dan een algemeen e-mailadres. Zaak is wel dat u dit aankondigt en: ik sluit mij aan bij de vorige schrijvers, of dit kan hangt ook af van het contract dat u heeft, de aard van uw prestatie (is de website naar tevredenheid door u opgeleverd), en de andere relevante feiten van dit geval. U dient ook bij een eventuele actie de schade zoveel mogelijk te beperken. Een site offline halen kan veel schade veroorzaken, een popup zoals hierboven beschreven (doorgaans) minder. Maar u moet wel een deugdelijke prestatie hebben verricht en recht van spreken hebben. Nader juridisch advies is aan te raden.

Beoordeel dit antwoord:

Ook ik geef het advies de site niet offline te zetten, u kunt de vordering via incasso weg incaseren en zo nodig via de rechter af dwingen middels een vonnis.
Voor wat betreft buitengebruik stelling van de site, zou ik uw voorwaarden in moeten zien.
Indien u alle inlog gegevens nog heeft van de site en er zouden onderhoud werkzaamheden op de site moeten plaatsvinden zoals aanpassingen en dergelijke dan zou ik daarmee wachten tot u betaald heeft gekregen.

Beoordeel dit antwoord:

Het uitblijven van betaling van het gehele factuurbedrag moet in verband staan met het kernbeding in het contract en dat
is in dit geval het bouwen van de site.
Ik sluit me dan ook aan bij het advies van Robert Martens.
Probeer te achterhalen waarom de klant
niet wil betalen. Als de klant niet tevreden is over het resultaat,
dan moet hij u in de gelegenheid stellen het werk te verbeteren.
Ik adviseer u in de toekomst in uw voorwaarden op te nemen dat bij wanprestatie (niet-betaling) van de ander u het recht heeft de website niet online te zetten.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Allen dank voor de bruikbare tips! Hier kan ik zeker wat mee!Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag