Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb een lening gehad bij een Duits bedrijf, na een periode van uitstel van betalingen zijn we een betaalregeling overeengekomen. Kort geleden heb ik het gehele restant betaald. Nu krijg ik een nota van hun advocatenkantoor via email. Ik heb nooit post of email van hun ontvangen. Dus ook nooit een aanmaning ontvangen.
Ben ik verplicht om deze kosten te betalen?

Als er een betalingsregeling is overeengekomen en u hebt alles netjes voldaan, dan hoeft u de nota niet te voldoen. Dit is pas anders als in de periode van uitstel u aan uw betalingsverplichtingen had moeten voldoen en er derhalve advocaatkosten zijn gemaakt die voor uw rekening hadden moeten komen. In beginsel dient u bij een incassoprocedure een aanmaning te ontvangen, althans volgens Nederlands recht. Het kan zijn dat er Duits recht van toepassing zodat het voorgaande niet hoeft te gelden.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bedankt voor de reactie.
Over het Nederlands recht is heel veel te vinden op internet, over de gang van dit soort zaken in Duitsland kan ik echter niets vinden. Helaas heb ik geen geld om een Duitse advocaat in te schakelen voor advies. Ik hoop dat iemand weet of deze regels ook in Duitsland gelden: als je geen aanmaningen etc. hebt verstuurd men ook de kosten van incassobureau en advocaten niet kunnen verhalen?


Of in deze zaak inderdaad Duits recht van toepassing is, is afhankelijk van de omstandigheden. Voor het geval dat beide partijen Nederlander zijn en / of de overeenkomst in het Nederlands werd opgesteld, is onder omstandigheden Nederlands recht van toepassing. Er zijn ook andere gevallen denkbaar waar Nederlands recht van toepassing zal zijn, bijvoorbeeld dat de partijen dit zijn overeengekomen. Dit kan ik helaas niet afsluitend beoordelen.
Voor het geval dat Duits recht van toepassing is, geldt het volgende:
Volgens Duits recht bent u in principe verplicht om de advocaatkosten te betalen vanaf het moment dat u "in Verzug", dus in gebreke bent. Dit is vaak het geval nadat een aanmaning werd verstuurd. Echter bestaan er ook gevallen waar u verplicht bent om de advocaatkosten te betalen zonder dat er een aanmaning werd verstuurd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een betalingsdatum was overeengekomen en u niet op tijd heeft betaald.
Het is wel vaak zo dat advocatenkantoren in dit geval te veel eisen. Dit is helaas lastig om uit te leggen maar kom er in principe op neer dat vaak in plaats van een “1,3 Geschäftsgebühr” maar een “0,5 Geschäftsgebühr” geëist kan worden.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bedankt voor de reactie. Uitstel van betaling en een betaalregeling is in overleg tot stand gekomen, buiten mijn mede weten om hebben ze schijnbaar een advocaat ingeschakeld, waarvan ik nu achteraf de rekening gepresenteerd krijg. Dit is tevens ook het enige contact (de nota) die ik met deze advocaat heb gehad. En er staat inderdaad "1.3 Geschäftsgebühr op.


Reactie van de vraagsteller

Bedankt voor de reactie.
Over het Nederlands recht is heel veel te vinden op internet, over de gang van dit soort zaken in Duitsland kan ik echter niets vinden. Helaas heb ik geen geld om een Duitse advocaat in te schakelen voor advies. Ik hoop dat iemand weet of deze regels ook in Duitsland gelden: als je geen aanmaningen etc. hebt verstuurd men ook de kosten van incassobureau en advocaten niet kunnen verhalen?


Gaarne zal ik proberen om een nadere inschatting te geven. Hiervoor het ik echter meer informatie nodig. Wanneer had u oorspronkelijk moeten betalen? Wanneer werd de betaalregeling afgesproken? Tot wanneer hat u volgens de betaalregeling moeten betalen? Wanneer heeft u feitelijk betaald? Wanneer werd de advocaat ingeschakeld? Wordt duidelijk wat precies de advocaat gedaan heeft?

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

In juni 2016 heb ik telefonisch gemeld dat er problemen waren, in juli werd ik teruggebeld met de mededeling dat ik eerst alles weer op orde zou krijgen en ik zou me weer bij hun melden. Eind september heb ik weer contact gezocht via email. toen kreeg ik als antwoord dat ik binnen twee dagen een betaalvoorstel moest neerleggen. Ook werd in diezelfde email gezegd dat er advocaatkosten bijkwamen en dat er een rechtszaak op handen was. Ik heb toen aangegeven dat ik hier zeer verbaasd over was, aangezien ik hierover geen enkele correspondentie had ontvangen.
Men zei dat ze aanmaningen hadden verstuurd in de periode van juni - augustus. Deze heb ik echter nooit ontvangen, na lang aandringen bleken deze naar een verkeerd adres te zijn gestuurd.
Op mijn verzoek om deze alsnog naar mij toe te sturen, werd dit geweigerd met als reden dat dit niet meer aan de orde was aangezien we een betaalregeling waren overeengekomen. Als ik gewoon netjes op tijd mijn betaalverplichtingen na zou komen, was er "niets aan de hand"
Toen we de afspraken over de afbetalingen hadden gemaakt, kreeg ik een in het Duits opgemaakt contract, die ik moest tekenen. Dit heb ik geweigerd omdat ik de Duits taal niet voldoende beheers. Op de vraag of men dit contract kon sturen in het Nederlands, kreeg ik uiteindelijk als antwoord dat ik de vertaalkosten dan zelf moest betalen. Dit heb ik geweigerd.
Vorige maand heb ik het restant van de nog uitstaande lening in één keer afgelost. Waarna ik deze week dus de betreffende nota van hun advocaat ontving.
Op deze nota van de advocaat staat dat het gaat om de periode juni 2016 tot juni 2017.
Ze schijnen dus na mijn eerste telefoongesprek volgens deze nota al een advocaat te hebben ingeschakeld, zonder mij hiervan op de hoogte te hebben gebracht.
Wat de advocaat uiteindelijk gedaan heeft is mij niet geheel duidelijk, op de nota staat wel o.a. Gerichtskosten, 1.3 Geschäftsgebühr en 1.3 Verfahrensgebühr


Het blijkt een beetje ingewikkeld en volgens mij te complex voor dit forum. U schrijft dat u geen geld voor een Duits advocaat heeft. Het is misschien wel mogelijk tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Als dat zou lukken is er maar een eigen bedrag thv EUR 15,00. Als u uw mailadres stuurt zal ik u het (helaas Duitstalige) formulier sturen. Als u dit invult, tekent en origineel met de nodige stuken naar mij terug stuurt zal ik voor u tegemoetkoming aanvragen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Beste Markus,

Het enige wat ik wil weten nu, is of ze mij deze advocaatkosten kunnen laten betalen, zonder mij in te lichten over de gerechtelijke stappen die dit bedrijf schijnbaar heeft genomen. En ondanks dat we regelmatig contact hadden, en ze weigerden om de betreffende stukken naar mij toe te sturen.


Ik heb uw vraag begrepen. Ondanks dat deze vraag eenvoudig is, is het ingewikkeld deze te beantwoorden en nodig, naar de stukken te kijken.

Beoordeel dit antwoord:

Als u eigenlijk in juni had moeten betalen maar dit niet heeft gedaan, is het mogelijk dat u inderdaad advocaatkosten verschuldigd bent ook zonder een aanmaning te hebben ontvangen. Ook ik durft hier echter geen definitief antwoord op geven. Indien u namelijk bijvoorbeeld telefonisch met de wederpartij iets anders had afgesproken, geldt dit weer niet.

U deelt verder mede dat er ook Gerichtskosten (dus griffierechten) in rekening worden gebracht. De wederpartij heeft dus waarschijnlijk zelf een rechtszaak tegen u opgestart.

U kunt de wederpartij natuurlijk vragen om u uit te leggen waarom de kosten volgens hun in rekening mogen worden gebracht. Ook kunt u proberen om met hun een schikking af te spreken.

Vermoedelijk is het echter wel een geode idee om een advocaat om advies te vragen die alle stukken ter beschikking heeft en de zaak met u persoonlijk kan bespreken. Zoals de collega zei, bestaat onder omstandigheden de mogelijkheid om hiervoor toevoeging aan te vragen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag