Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb een hosting pakket , die wil ik nu opzeggen,
Heb dat pakket al 2 jaar. Dit is het andtwoordt wat ik heb gekregen:
“Op 1 december 2011 is de Wet van Dam in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de consument te beschermen tegen het stilzwijgend verlengen van producten en/of diensten. Wij voldoen aan deze wet. U kunt dus maandelijks bij ons opzeggen, zonder recht op restitutie. De wet heeft geen betrekking op het restitueren van teveel betaalde bedragen, bedrijven kunnen daarin hun eigen keuzes maken.”
Ze eisen dat ik als nog 50% van hun domeinkosten betaal!
Als dat zo is, wat voor zin heeft het dan om op te zeggen

Nou is mijn vraag klopt het wat ze zeggen!

Het is inderdaad juist dat de wet van Dam per 1 dec 2011 is ingegaan. Deze beschermt alleen consumenten tegen ongewilde stilzwijgende verlenging. Je moet dus een contract dat b.v. 1 jaar heeft geduurd en vervolgens wordt verlengd maandelijks kunnen opzeggen.
Wat hierbij belangrijk is, is dat er bij hosting wel eens per jaar betaald zou moeten worden. Of u dan recht heeft op restitutie hangt van een aantal factoren af, o.a. of de leverancier kosten heeft moeten maken.
Verder is natuurlijk de grote vraag of u als particulier dit hostingcontract bent aangegaan of als bedrijf (ZZP-ers zijn ook bedrijven!). Voor bedrijven geldt de bescherming in beginsel dus niet en kan er vrijelijk afspraken over looptijd etc worden gemaakt. Je zou kunnen proberen via de flexwerking voor kleine bedrijven om de zelfde bescherming te krijgen, maar hier is voor zover ik weet nog geen jurisprudentie over.
Tot slot: ik ga er toch van uit dat u in ieder geval aan het eind van een jaar kunt opzeggen? Hosting is tegenwoordig niet meer zo duur. Gewoon opzeggen en het jaar uitzingen?

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Bedankt voor u andtwoordt.
Wil er bij vermelden dat ik consument ben geen bedrijf.
Ik vraag me dus eigenlijk af de betreffende hostingbedrijf op deze manier dus eigenlijk de
Wet van Dam omzeilt om de consument toch voor bepaalde kosten te laten opdraaien.
En dus eigenlijk zit je er als nog een jaar aan vast .
En wat ik heb begrepen van de nieuwe wet is dat nou juist niet de bedoeling en heeft de
hoogte van het bedrag wat je moet betalen daar niets mee te maken.
In mijn geval gaat het om een bedrag van 350 euro voor 2 domein namen en hosting die ik niet gebruik.
Dus ik vraag me nog steeds af of ze die kosten op mij kunnen verhalen?


U geeft aan dat u het pakket al 2 jaar heeft. Dan is de overeenkomst gesloten vóór 1 december 2011. De nieuwe wet heeft (nog) geen terugwerkende kracht. Dit houdt in dat zij alleen geldt voor contracten die gesloten zijn na 1 december 2011. Op dit moment is de provider dus nog niet verplicht om met een maandelijkse opzegging in te stemmen. Ik moet zeggen dat de meeste leveranciers dit uit coulance wel al langer doen, maar de verplichting is er dus nog niet.
Wel is op 1 december 2011 afgesproken dat uiterlijk 1 december 2012 de nieuwe regels ook voor bestaande contracten zullen gelden. Dus kunt u (wettelijk) vanaf 1 december 2012 wel uw contract opzeggen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag