Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Ik heb een dochtertje en ben recent met haar appart gaan wonen. Ik wil graag ouderlijk gezag over mijn dochter aanvragen. Heb ik heirvoor recht op een probono advocaat? Zoja waar moet ik dat aanvragen?

Gefinancierde rechtsbijstand wordt aangevraagd door een advocaat of andere rechtshulpverlener die daartoe door de wet gerechtigd is. Voor een vraag als de uwe zult u naar de rechter moeten en daartoe hebt u een advocaat nodig. Kijkt u voor meer info op www.rvr.org, de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Ik ga er bij de beantwoording van de vraag vanuit dat u een man bent; de vader. Als u de biologische moeder bent, hebt u naar Nederlands recht namelijk van rechtswege het gezag.

Beoordeel dit antwoord:

Beste,

U heeft recht op een probono (bedoelt u misschien een een prodeo advocaat?) als uw inkomen en vermogen beneden de grens ligt die de Raad voor Rechtsbijstand hanteert. U kunt een proef berekening maken op de website van de Raad: www.rvr.org of telefonisch contact met de Raad opnemen.

Als u in aanmerking komt voor een toevoeging (de toevoeging is de gesubsidieerde rechtsbijstand) dan hoeft u alleen de eigen bijdrage te betalen en niet de advocaat kosten. Ik denk dat u dit bedoelt met probono.

U kunt samen met de andere ouder het gezag over uw kind aanvragen. Hiervoor moet u een aantal formulieren invullen en recente stukken uit de gemeentelijke basis administratie opvragen en dit indienen bij de rechtbank. Meer informatie vindt u op http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Amsterdam/Bezoekinformatie/Centrale-Balie/Pages/Gezamelijk-ouderlijk-gezag.aspx.

Als de andere ouder niet meewerkt aan het verkrijgen van een gezamenlijk gezag over uw kind dan kunt u de rechtbank verzoeken om u te belasten met het gezag. U moet dan een advocaat inschakelen die deze procedure voor u kan opstarten.

MvG,
mr. D. Bialkowski

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag