Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb een contract voor onbepaalde tijd en één voor bepaalde tijd. Het bepaalde contract eindigt wanneer subsidieverstrekking ten behoeve van een wet stopt.
Er staat dus geen einddatum op.
Wij hebben vorig jaar door een verkeerde constructie te grote contracten gekregen. Kan mijn baas zomaar het contract (voor bepaalde tijd) openbreken en kleiner maken?

Uw vraag is onbegrijpelijk. Waarom heeft u 2 verschillende contracten en niet een eensluidend contract? Bedoelt u dat er sprake is van arbeidscontracten? Wat bedoelt u met het eindigen van een contract "wanneer subsidieverlening ten behoeve van een wet stopt"?

Op zichzelf is het geoorloofd een arbeidsovereenkomst te sluiten voor bepaalde tijd met ontbindende voorwaarde, mits de vervulling van die voorwaarde niet door partijen kan worden beinvloed. Als uw werkgever geen subsidie meer krijgt vanwege een wetswijziging zal het contract dus automatisch eindigen vanwege de vervulling van deze ontbindende voorwaarde aangezien die vervulling buiten de invloedsfeer van partijen ligt. Als daarentegen de subsidieverlening aan uw werkgever stopt omdat uw werkgever foute managementbeslissingen heeft genomen maakt u mijns inziens een goede kans dat inroeping van de ontbindende voorwaarde als niet rechtsgeldig zal worden beoordeeld en kan het de moeite lonen hiertegen te protesteren, desnoods tot aan de rechter.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag