Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik heb een berekening van mijn pensioen laten maken op papier en mede op basis daarvan ben ik gestopt met werken.
Ik heb mijn pensioen nog niet opgenomen maar nu blijkt dat het pensioenfonds een fout heeft gemaakt met de berekening.
Moet ik dit accepteren?

Nee, u hoeft dit niet zomaar te accepteren.
Als het pensioenfonds u onjuiste informatie heeft verstrekt op basis waarvan u het besluit heeft genomen om te stoppen met werken, is het pensioenfonds in beginsel gehouden om de schade die u hierdoor lijdt te vergoeden. Of u daadwerkelijk schade heeft geleden of lijdt, kan ik op basis van de door u gegeven informatie op dit moment niet beoordelen.
Hoe dan ook: ik adviseer u het pensioenfonds aan te schrijven en het fonds op het geven van onjuiste informatie aansprakelijk te stellen.

met vriendelijke groeten,

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag