Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Ik heb een bekeuring gekregen voor snelheid. Hiertegen ben ik in bezwaar gegaan, maar ik heb hier nooit een inhoudelijke beslissing gehad (een witregel van CJIB en nooit een "afzonderlijk verzonden motivering" van het OM). Ze hadden wel een ontvangstbevestiging gestuurd. Aan de acceptgiro begreep ik dat ik hem wel moest betalen. Dit wel gedaan, maar vervolgens in beroep gegaan. Ook ontvangstbevestiging ontvangen, maar die dateert al weer van 12 juli 2012. Hoe lang hebben ze de tijd om te reageren op mijn beroep, en had het besluit op mijn bezwaar niet gewoon gemotiveerd moeten zijn?

Geachte vragensteller,

Uit uw verhaal maak ik op dat u de opgelegde bekeuring reeds heeft betaald. Dat is dan ook de reden waarom u nog steeds geen beslissing heeft gehad, omdat de boete dus al is betaald.

Wanneer u het niet eens bent met een opgelegde bekeuring, dan moet u deze NIET betalen maar hiertegen in bezwaar en vervolgens in beroep gaan wanneer u het niet eens bent met de beslissing.

Vertrouwende erop uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Dat is volgens mij niet helemaal juist, want achterop de brief van het CJIB staat dat, voordat de kantonrechter mijn beroep in behandeling neemt, ik eerst "zekerheid moet stellen". Dit betekent dat de opgelegde sanctie plus de administratiekosten moeten worden bijgeschreven op de rekening van het CJIB. Als ik geen zekerheid stel, kan het zijn dat mijn beroepschrift niet in behandeling wordt genomen.


Reactie van de vraagsteller

Voor de duidelijkheid, ik heb al bezwaar ingediend, hierop geen motivering gehad, vervolgens beroep ingediend en hier alleen nog maar een ontvangstbevestiging gehad.


Geachte vragensteller,

Het klopt inderdaad dat u zekerheid dient te stellen, wanneer u het schriftelijk beroep bij de kantonrechter indient. Uit uw verhaal blijkt niet dat u dat heeft gedaan. Het is mij dan nu onduidelijk om wat voor soort boete het gaat en aan wie u uw beroep gericht heeft.

U kunt het beste contact opnemen met het CJIB op telefoonnummer: 058- 215 95 55. Of wanneer u behoefte heeft aan nader advies, dan kunt u contact met mij opnemen en zal ik u hierin verder bijstaan.

Vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag