Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Ik heb een appartement gekocht met een parkeerplaats. in het koopcontract stond echter enkel het kadasternummer van de parkeerplaats vermeld en de verkoopmakelaar had een gunstigere plek aangewezen dan er uiteindelijk bij het huis hoorde. Dit is aan te tonen via het taxatierapport dat door een NWWI gecertificeerde makelaar gemaakt is. Er is een foto van de grotere parkeerplek gemaakt en de makelaar die de verkeerde plek aanwees was bij die taxatie. De foto is opgenomen in het taxatieverslag. De koop is dus gemaakt en gesloten onder verkeerde voorstelling van zaken en de verkoopmakelaar is daar verantwoordelijk voor. Wat zijn mijn opties? Moet dit perse via een geschillencommissie lopen of kan ik hem ook direct aanklagen voor dwaling? Kan je hem ook zonder advocaat aanklagen en zo ja hoe?

In de regel moet u de verkoper aansprakelijk stellen, niet de makelaar (of beide, dat hangt van de precieze omstandigheden af). Verder kunt u geen aanspraak maken op de andere plaats, omdat deze naar ik aanneem iemand anders toebehoort. Dat betekent dat u hooguit een schadevergoeding kunt claimen. Dat zal geen schokkend bedrag zijn verwacht ik. Ontbinding van de gehele koopovereenkomst lijkt mij nl. niet gerechtvaardigd.

Beoordeel dit antwoord:

Om de situatie goed te beoordelen is persoonlijk contact naar mijn mening wenselijk. Dan kan ook bekeken worden of een geschillencommissie of de kantonrechter de aangewezen weg is als wederpartij niet over de brug komt.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

De makelaar wijst op onderzoeksplicht maar dat slaat natuurlijk nergens op. Een makelaar hoort te weten wat hij verkoopt. Er is zeker sprake van schade gezien de plekken daar 25-30.000 euro kosten. Deze plek is 10%smaller.... Vervolgens ben ik ook nog onbeschoft behandeld door de makelaar( met mails te bewijzen). Kan ik een gang naar de rechter maken zonder advocaat?
Dank voor uw reactie trouwens!


U heeft wel een onderzoeksplicht, maar de mededelingsplicht gaat in dit geval voor. Dat u onbeschoft bent behandeld is zeer vervelend, maar juridisch feitelijk weinig relevant. Ik herhaal dat u beter persoonlijk contact met me op kunt nemen omdat eerst bepaald moet worden wie aansprakelijk is (verkoper en/of makelaar) en dan de juiste weg bepaald kan worden. Naar de kantonrechter en naar een geschillencommissie kunt u (al dan niet gedeeltelijk) zonder jurist. Of dat verstandig is, is een tweede. En de vraag is überhaupt of een procedure nodig is. Vaak is een brief en telefoontje van een jurist al voldoende.

Beoordeel dit antwoord:

U bent verkeerd geïnformeerd en kunt dat bewijzen. Als een mededeling is gedaan mag u daarop vertrouwen en heeft dat voorrang op uw eigen onderzoeksplicht. U staat in deze dus in uw recht. Uw probleem kan als juridisch etiket, dwaling; bedrog of te kortschieten in de nakoming van de overeenkomst meekrijgen. Het laatste kan ter discussie worden gesteld i.v.m. het kadastrale nummer dat in het koopcontract vermeld stond, maar in deze gaat het om wat u mocht verwachten (3:35-3:37 Burgerlijk wetboek). U kunt de overeenkomst vernietigen; schadevergoeding vragen of aan de rechter vragen de gevolgen van de overeeenkomst te wijzigen, op een zodanige wijze dat het aandeel wordt opgeheven.

Let op: in de notariële akte staat vaak een bepaling die aangeeft dat eerdere afspraken vervallen voor zover in strijd met de notariële leveringsovereenkomst en die kan/zal het kadastrale nummer overnemen van de verkeerde parkeerplaats. U kunt langs die weg dus uw recht kwijt raken. Opletten dus! Achtergrond is dat notarissen met dit soort formuleringen rechtszekerheid nastreven.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag