Stel vraag

Werk & Inkomen

Particulier


Ik heb een advocaat nodig. Ik heb een financieel verschil met de boekhouder die 200.000 euro ter eigen baten heeft aangewend

Mijn boekhouder had ook inzicht in mijn privérekening.
Bij langdurige afwezigheid van mij, bleek hij ook betaling te kunnen doen.
Na een lange afwezigheid wilde ze geen boeken meer overleggen en na controle was er veel geld weg.

De vraag is hoe krijg ik mijn geld terug en bij wat voor rechtbank moet ik zijn?
En wat voor soort advocaat moet ik daar bij zoeken, dank u wel.

Geachte heer, mevrouw,

Op grond van wat u aangeeft lijkt het er op dat uw boekhouder heeft gefraudeerd. In ieder geval heeft hij uw vertrouwen ernstig geschaad. Hoe onwerkelijk. Om de juridische situatie te beoordelen om welk strafbaar feit het gaat is van belang om op de hoogte te zijn van alle feiten en omstandigheden. Onder meer is van belang te weten op welke wijze hij toegang heeft gekregen tot uw bankgegevens. Deze zaak kan mogelijk zowel civielrechtelijke als strafrechtelijk worden opgepakt. Een aansprakelijkheidstelling dient uit te gaan en eventueel aangifte bij de politie. Het lijkt mij zinvol nu al beslag te laten leggen op de woning die hij mogelijk heeft.
De rechtbank is bevoegd binnen welk rechtsgebied uw boekhouder woont .
Desgewenst kan ik uw belangen behartigen.

Heeft u nog vragen? Stelt u ze gerust.
Voor een telefonische toelichting-zonder kosten - kunt u rechtstreeks contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Beoordeel dit antwoord:

U moet bij de Civiele Kamer van de Rechtbank in uw arrondissement zijn (zie de kaart van 'De Rechtspraak'). Bij bedragen boven de 25.000 Euro heeft u een advocaat nodig. Albersen is dat niet. Hij kan u dus niet bijstaan.

Bij de Sectie Civiel kunt u proberen het geld terug te krijgen van de fraudeur. Via aangifte kan de fraudeur strafrechtelijk veroordeeld worden.

De tip m.b.t. het beslag is een goede. Ook daarvoor heeft u echter een advocaat nodig.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag