Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik boek telefonisch een reis. De reisorganisator noemt een bedrag van 2000,-. Eenmaal de papieren per mail ontvangen staat er 2600,-i.p.v . de telefonisch afgesproken 2000,- Wij gaan niet akkoord met de 2600,- en willen de vakantie stopzetten. Volgens de reisorganisatie kan dit niet kosteloos en kost dat 700,-
Tijdens het telefonisch boeken is dit ons niet verteld. Wij hebben niets getekend of aanbetaald. Moeten wij toch aan hun eisen voldoen?

Dat hoeft niet want u heeft nog helemaal niets getekend of aanbetaald.

Mocht u meer informatie betalen dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

In aansluiting op wat mijn collega schrijft, blijkt vooralsnog niet dat een overeenkomst tot stand is gekomen, immers geen sprake van aanvaarding van uw kant. Indien de reisorganisatie een andere mening is toegedaan, zal deze aannemelijk moeten maken dat er wel degelijk sprake is van een overeenkomst tussen partijen.

Beoordeel dit antwoord:

Heeft u bewijs van de afgesproken prijs of is u voorafgaande de telefonische overeenkomst , nog meer informatie verstrekt waarop u zich kan baseren ( brochure advertentie ?) Ik ben van mening dat er juridisch namelijk wel een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen echter onder de aan u bekende voorwaarden en prijs. Is het een pakketreis? Dan gelden er strengere eisen, bijvoorbeeld deze

Vóór het sluiten van de reisovereenkomst deelt de reisorganisator de wederpartij schriftelijk of op andere begrijpelijke en toegankelijke wijze de in het eerste lid bedoelde gegevens mee, voor zover die gegevens aan de wederpartij nog niet bekend zijn door verstrekking van de algemeen verkrijgbare prospectus of andere publikatie. ( doelend op de reissom)

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag