Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Zakelijk


Ik bied een door mijzelf ontwikkeld PHP script (software welke draait op een webserver) aan die inhoud geautomatiseerd kan plaatsen op de website van een groot bedrijf.

De software lever ik met gebruiksvoorwaarden waar oa. in staat "Leverancier stelt software voor onbeperkte duur aan de gebruiker ter beschikking, tenzij anders aangegeven."

Dit bedrijf heeft mij nu gesommeerd de software niet meer aan te bieden en te blokkeren. Op basis daarvan heb ik op afstand alle licentiesleutels gedeactiveerd onder de noemer "Overmacht".

Moet ik elke licentiehouder nu compenseren of het aankoopbedrag terug storten? Zelfs als ik in de voorwaarden heb vermeld dat de software zonder enige garantie is verstrekt?

Zit in de softwareovereenkomst of gebruiksvoorwaarden een opzegmogelijkheid? Zo ja, dan had de overeenkomst sowieso ooit kunnen eindigen en zie ik niet zo snel een compensatieverplichting. Als er geen opzegmogelijkheid is, moet worden nagegaan of u bij de beëindiging van de licentierechten naar uw afnemers, voldoende op de belangen van de afnemers hebt gelet. Een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, is in principe opzegbaar maar de rechter kijk natuurlijk wel naar de reden van beëindiging. Stel dat u illegale software hebt aangeboden en daar nu mee moet stoppen, dan bekijkt de rechter dat anders dan in het geval u een licentiecontract met het sommerende bedrijf had, en dat bedrijf de licentie heeft ingetrokken.

Beoordeel dit antwoord:

Gaat het hier om een PHP script om geautomatiseerd (spam)berichten op een specifieke weblog of forum te plaatsen met backlinks naar de sites van uw licentiehouders?
In dat geval en er van uit gaande dat de licentiehouders géén consumenten, maar ondernemers zijn, zou het geautomatiseerd plaatsen van inhoud dan ook kunnen worden aangemerkt als een oneerlijke handelspraktijk.
Op de zwarte lijst van de Europese Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken is o.a. de volgende bepaling opgenomen:
"Op bedrieglijke wijze beweren of de indruk wekken dat de handelaar niet optreedt ten behoeve van zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep of zich op bedrieglijke wijze voordoen als consument."
(http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/unfair-treatment/unfair-commercial-practices/index_nl.htm)

Van ondernemers c.q. licentiehouders mag worden verondersteld dat zij weten dat het gebruik van dergelijke software leidt tot onrechtmatig handelen. Zij hebben dus willens en wetens het risico genomen dat gebruik van de software wellicht geblokkeerd zou worden, waarvoor zij niet hoeven te worden gecompenseerd.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag