Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


ik ben vorig weekend slachtoffer geworden van zinloos geweld waarbij een jongen me een klap had gegeven en daarbij me kaak neus en oogkas heeft gebroken. De dader is inmiddels opgepakt en zit vast. Mij vraag is wat zijn nu de gevolgen welke straffen staan er tegenover en wat kan ik nu het beste doen

U heeft het recht om zich te voegen in de strafzaak tegen de dader als slachtoffer. U kunt dan een voorschot vragen op uw schadevergoeding. U kunt bij de politie aangegeven dat u dat wenst en dan neemt slachtofferhulp contact met u op. U heeft recht op een advocaat, gratis.

Beoordeel dit antwoord:

In aansluiting hetgeen mijn collega Thomas de Haan heeft aangevoerd wil ik u er op wijzen dat u ook schade kunt claimen bij de verzekeringsmaatschappij van de dader. U mag ook zelf een rechtshulpverlener kiezen en hoeft niet te wachten op slachtofferhulp. Dat mag ook een jurist zijn en hoeft dus geen advocaat te zijn.

Beoordeel dit antwoord:

Helaas moet ik de heer Martens op dit punt afvallen. Sinds de invoering van de polisvoorwaarden die zijn opgesteld aan de hand van model AVP 2000, bevatten (nagenoeg) alle polisvoorwaarden van aansprakelijkheidsverzekeringen een bepaling dat in het geval de schade is toegebracht door wederrechtelijk opzettelijk handelen er geen dekking is. U kunt dan ook niet terecht bij de verzekeraar van de dader.

Terecht merkt collega De Haan op dat u niet op Slachtofferhulp hoeft te wachten. Gelet op het letsel is het zaak dat u contact opneemt met een ervaren letselschadeadvocaat (zie www.asp-advocaten.nl voor een adres bij u in de buurt). Wanneer u een laag inkomen hebt kunt u worden bijgestaan op basis van toevoeging, indien de dader aansprakelijk is dient hij ook de redelijk gemaakte advocaatkosten te vergoeden. Het is alleen de vraag of uw wederpartij verhaal biedt. Een ervaren ASP-letseladvocaat kan u informeren over de (on)mogelijkheden.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag