Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Ik ben samen met mijn broer eigenaar van een woning. degene die nu in de woning woont, woont daar onder vrucht gebruik. Begin van dit jaar heeft de bewoonster geprobeerd een overkapping in de tuin te plaatsen zonder onze toestemming en gelukkig toen ook zonder vergunning waardoor de bouw is stil gelegd. Vanavond lees ik in de krant dat er nu wel een vergunning is aangevraagd. Wij, mijn broer en ik, hebben toen te tijd al schrifelijk laten weten dat wij geen toestemming geven voor een afdak. Kan de bewoner zonder toestemming van ons een afdak laten plaatsen als de gemeente deze vergunning nu wel goedkeurd?

Beste vraagsteller,
normaal gesproken worden handelingen als deze in huurcontracten
verboden.
Ik ga er van uit dat het vruchtgebruik notarieel is gevestigd?
is dat een standaard zakelijke overeenkomst tussen u beiden en de
vruchtgebruiker ? Kortom: hoe staat het vruchtgebruik omschreven?
Normaliter is eigendom - tevens ontdaan van gebruiksrecht- het sterkere recht.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

ha het klopt dat het is vast gelegd door en bij de notaris. Mijn vader heeft ons het huis nagelaten en zijn vrouw( niet mijn moeder) het vrucht gebruik gegeven.


Ook al krijgt de vruchtgebruiker een vergunning van de gemeente - de vergunning treedt niet in de plaats van de toestemming die de bewoonster van u nodig heeft. Ook met een vergunning mag zij dus niet zonder toestemming van u de overkapping plaatsen.

Ik kan u nog adviseren om het volgende te doen. Onder bijvoeging van een kopie van uw eigendomsbewijs kunt u een brief aan de gemeente sturen, waarin u aangeeft dat een vergunning is aangevraagd voor een bouwwerk op grond die uw eigendom is, dat u daarvoor echter geen toestemming hebt gegeven en ook niet zult geven. U kunt de gemeente dan verzoeken de aanvraag niet in behandeling te nemen op grond van het feit dat de aanvraagster haar doel (oprichting van een overkapping) zonder uw toestemming niet kan bereiken, zodat zij geen belanghebbende bij de aanvraag is en haar vergunningaanvraag niet als 'aanvraag' in de zin van de wet in behandeling behoeft te worden genomen. Tegenwoordig zijn steeds meer gemeenten daar gevoelig voor. Hiermee bereikt u mogelijk dat er geen vergunning zal worden verleend.

Ik help u graag bij het opstellen van een dergelijke brief.

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag