Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik ben oproepkracht met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Arbeidsduur: nul uren.
Gedurende 2,5 jaren ben ik echter voor ongeveer 20 uren in de week ingezet.
Sinds september 2011 ben ik ziek en heb loon gekregen voor 20 uren in de week. Tot zo ver prima.
Halverwege het re-integratietraject, begin maart 2012 heeft mijn leidinggevende mij op eigen initiatief beter gemeld zonder met mij hierover te overleggen. Zij wil zich houden aan het nulurencontract. Sinds mijn betermelding wordt ik niet meer op geroepen en heb ik geen loon ontvangen. Alleen de enkele gewerkte uren op therapeutische basis.
Vraag: heb ik recht op achterstallig loon?

indien u voor langere achtereenvolgende tijd bent ingezet voor gemiddeld 20 uur per week, dit zie ik uit uw verhaal terug komen, dan kunt u aanspraak maken op een dienst verband van 20 uur per week. uw werkgever zal dan deze uren moeten uitbetalen.
mocht deze dat niet wensen kunt u bezwaar aantekenen tegen ontslag van deze uren en aansturen op een ontslag procedure voor deze 20 uur per week.
u dient u wel beschikbaar te houden voor werk.

ik wil u hierin bijstaan

Beoordeel dit antwoord:

Wanneer u ongeacht het 0-uren contract een bepaalde regelmaat in aantal uren heeft, ontstaat het vermoeden van een arbeidsomvang. In uw geval is dat 20 uur voor een lange periode, 2,5 jaar. Dit houdt in dat uw werkgever u moet behandelen als had u een contract voor onbepaalde tijd voor 20 uur per week. Hierbij hoort doorbetaling bij ziekte en het opstarten van een re-integratieplan. U kunt dus het beste schriftelijk en aangetekend loon vorderen over de periode maart to nu en in de zelfde brief kunt u aangeven dat u niet eens bent met de betermelding. Dit zult u kunnen ondersteunen door een uitspraak van de arbo arts met de zelfde strekking.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag