Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Ik ben in gemeenschap van goederen getrouwd. We samen een zaak en een huis gekocht.
mijn man heeft een echtscheiding aangevraagd.
Hij eist van dat ik overal afstand van doe. Omdat hij geen geld heeft om mij uit te komen.
Het gaat slecht met de zaak dus kan hij hgeen alimentatie betalen.
Ik ben mede eigenaar van de zaak maar hij zegt dat ik de boeken niét mag inzien en dat ik niets over de zaak te zeggen. Hij beslist wat er met de zaak gebeurt. Mag hij dit allemaal zomaar doen. Hoe kan ik hier tegen in gáán.

Nee, dit mag hij niet zo maar doen. U bent evenals uw man rechthebbende en heeft dus ook recht op inzage in de stukken. Het is in uw geval verstandig een eigen advocaat in de hand te nemen teneinde verweer te voeren tegen de stellingen van uw man, verdeling van de gemeenschap te bewerkstelligen en een eventueel verzoek tot verkrijging van partneralimentatie te doen. Indien u wenst kan ik u hierin bijstaan.

Beoordeel dit antwoord:

U doet er verstandig aan zich tot een advocaat te wenden. In de echtscheidingsprocedure zal meneer inzage moeten verstrekken in de boeken. Hij kan u niet dwingen overal afstand van te doen. Soms kan dat wel verstandig zijn, bijvoorbeeld als er enkel schulden zijn. Dat moet u overleggen met uw advocaat na bestudering van alle stukken. Voor meer informatie kunt u uiteraard contact opnemen.

Beoordeel dit antwoord:

Dat hoeft u absoluut niet te accepteren. U hebt dringend behoefte aan goede bijstand en advies. het is ook van belang om hier snel actie op te ondernemen. U mag mij vanzelfsprekend hierover direct benaderen zodat ik u wellicht nader kan adviseren of bijstaan.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag