Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik ben gisteren 29.01.2013 op staande voet opslagen. Aanleiding hiervoor zijn 3 verouderde officiële waarschuwingen voor het te laat op de werkplek verschijnen en tevens voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden op een "verkeerde" locatie. Mijn werkgever bezit 2 kantoren, waarvan één in Utrecht en één in Limburg. In September 2012 vond er een her-organisatie plaats, waarbij ik een nieuwe manager heb gekregen. Deze manager verhuisde vlak na de her-organisatie naar Venray. Sindsdien werd er van ons team (allen woonachtig in regio utrecht) verwacht dat wij onze werkzaamheden ook zouden verplaatsen naar Venray. Hier ben ik netjes in mee gegaan, voor zover mogelijk. In het afgelopen half jaar ben ik iedere dinsdag en vaak zelfs meerdere dagen naar Venray gekomen, terwijl er nergens op papier staat dat dit verplicht is. Tevens werden extra reistijd en reiskosten maar voor de helft vergoed. Volgens mijn contract is mijn standplaats Utrecht en sta ik dus in mijn recht om mijn werkzaamheden daar uit te voeren. Op dinsdag 29.01.2013 lukte het mij niet om in Venray aanwezig te zijn. Hierop ben ik naar het kantoor in Utrecht gegaan en heb ik daar mijn werkzaamheden uitgevoerd, waarbij ik mijn manager tevens, voor 09.00 de officiële begintijd, telefonisch op de hoogte heb gesteld. Mijn manager werd boos en zei: "ik vind het niet erg dat je vandaag in Utrecht werk, maar het gaat om het principe dat je altijd aanwezig bent op dinsdag in Venray en vandaag ineens niet". Ik ben dus op staande voet ontslagen voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden op de locatie die aangegeven staat in mijn contract. Ik ben van mening dat dit niet rechtsgeldig is. Ook ben ik van mening dat zij bij dit op staande slag op voet geen beroep meer kunnen doen op de waarschuwingen voor het te laat op de werkplek verschijnen. Is dit juist? Ik heb geen rechtsbijstand verzekering, graag zou ik dus hier een antwoord op mijn vraag ontvangen, daar ik er zeker van wil zijn dat het van nut is voor mij om een advocaat in te schakelen. Tevens vroeg ik mij af hoe ik erachter kan komen of mijn werkgever toestemming van het uwv heeft om mij op staande voet te ontslaan. Het enige wat er werd gezegd is dat ik direct kon vertrekken en hun advocaat zegt dat hun besluit rechtsgeldig is. Maar is dit ook daadwerkelijk zo? Daar zij zelf meerdere mondelinge afspraken hebben gebroken, lijkt het me niet dat zij zich zelf wel kunnen beroepen op 1 mondelinge, officiële afspraak?

Geachte vragensteller,

Wat een nare situatie.

Allereerst merk ik op dat jouw werkgever geen toestemming van het UWV nodig heeft voor een ontslag op staande voet. Hij kan dit zelf doen.

Het is dringend aan te raden om je te verzetten tegen een ontslag op staande voet. Vooral nu je per direct je loon kwijt bent, en je geen uitkering krijgt als je op staande voet bent ontslagen.

Het is zeker nuttig om een advocaat in te schakelen om je te laten adviseren, het ontslag te vernietigen (=ongedaan te maken) en met je werkgever proberen tot een regeling te komen zodat je een uitkering kan aanvragen.

Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor overheidsgefinancierde rechtsbijstand. Soort pro deo advocaat. De overheid betaalt dan het grootste gedeelte van je advocaatkosten.

Beoordeel dit antwoord:

Geachte vraagsteller,

Heel erg vervelend voor u.

Het is (onder meer vanwege uw uitkeringsrechten) van groot belang dat u zo snel mogelijk per aangetekende brief protesteert tegen uw ontslag op staande voet en u beschikbaar stelt om te werken en aanspraak maakt op uw loon. Zie voor een voorbeeldbrief het menu 'Documenten'.
Daarnaast is het heel belangrijk om een arbeidsrechtjurist in te schakelen om uw belangen te behartigen, zodat u onder meer inderdaad niet verwijtbaar werkeloos wordt en u geen of een lagere uitkering krijgt.

Heeft u overigens de ontslagbrief al ontvangen van de werkgever? Deze zal ook kunnen helpen om uw positie te kunnen beoordelen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag