Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik ben getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Kan de woning dan als borg dienen voor het bedrijf van mijn partner,zonder dat tussenkomst van de notaris vereist is?

Geachte vragensteller,

Hoewel het niet helemaal duidelijk is ga ik er van uit dat de woning op uw naam staat en dat de huwelijkse voorwaarden zodanig zijn opgemaakt dat de woning geheel uw eigendom is en ook uw eigendom zal blijven in geval van bijvoorbeeld faillissement of betalingsmoeilijkheden bij uw partner. Verder ga ik er van uit dat het de door u beiden tezamen bewoonde woning betreft.

Uw vraag is of buiten de notaris om de woning als borg kan dienen.
Dit kan zeer zeker.

Buiten de notaris om kunt u aan schuldeisers van uw man het recht geven om verhaal te mogen gaan zoeken op uw woning indien uw man nalatig blijft in zijn betalingen. Uw beider uitdrukkeljke toestemmning is overigens hiervoor wel vereist.

Werkt u als verstrekker van de borg niet mee, dan zal de schuldeiser van uw man via de rechter verhaal moeten gaan zoeken om uw woning uit te kunnen winnen. Dit is anders dan bij een hypotheek. Hier immers is vooraf de notaris ingeschakeld om u en eventueel uw partner op uw verplichtingen en risico's te wijzen zodat (volgens de wetgever) niet nog eens weer de rechter er aan te pas hoeft te komen. De hypothecaire geldverstrekker mag dan ook meteen tot executie overgaan.

Het kan overigens zijn dat u uw woning heeft verbonden voor de schulden die uw man heeft.
Indien dit alleen de schulden van uw man uit de hypothecaire geldleningsovereenkomst zelf betreft dan is er nog niet veel aan de hand zolang u en uw man de schulden uit de hypotheek kunnen blijven betalen.
Is er echter sprake van bijvoorbeeld een bankhypotheek dan kan het zijn dat uw woning ook is verbonden (en borg staat) voor de bedrijfsschulden die uw man aan diezelfde bank heeft.

Het is in uw geval dan ook raadzaam om een kundige te laten kijken naar:
1. uw huwelijkse voorwaarden;
2. de wijze van eigendomsverkrijging van uw woning (is deze
daadwerkelijk op uw naam gezet en geldt dit onder alle
omstandigheden);
3. de hypotheekakte en alle verdere (onderhandse) akten die daarbij
horen.
4. eventuele akten betreffende borg (is op de juiste wijze
door u en uw partner toestemming gegeven en is aan de verdere
wettelijke bepalingen betreffende borg voldaan?).

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag