Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Ik ben getrouwd in indonesie , ik ben nedelander zij indonesische, zij woont nog niet hier , het huwelijk is in nederland geregistreerd , maar nu wil ik scheiden hoe gaat dit in zijn werk?

Omdat u Nederlander bent en in Nederland woont is de Nederlandse rechter bevoegd om van het verzoek tot echtscheiding kennis te nemen. De zaak kan dus in Nederland worden aangebracht.

Namens u wordt dan een verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. De echtscheiding zal worden uitgesproken en ook zonder de medewerking van uw vrouw kunnen worden ingeschreven.

Ten aanzien van mogelijke andere verzoeken (de zogenaamde nevenvoorzieningen bij echtscheiding) zoals bijvoorbeeld een scheiding en deling van de boedel zal dan nog nader onderzocht moeten worden welk recht van toepassing is en hoe praktisch uitvoering kan worden gegeven aan de scheiding en deling zonder de aanwezigheid van uw vrouw.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze gerust stellen.

Beoordeel dit antwoord:

In aanvulling op de reactie van mr. Bialowski is het van belang om te weten of u bekend met met de woonplaats en het adres van uw echtgenote. De processtukken moeten namelijk bij bekend zijn met haar adresgegevens namelijk aan haar worden uitgereikt door een deurwaarder. Bent u onbekend met die gegevens dan kan het via een openbare betekening, zoals dat heet, geschieden. Uw echtgenote zal zich dan mogelijk niet in de procedure melden.

Om te weten te komen welk huwelijksvermogensrecht van toepassing is ten aanzien van vermogen in Nederland moeten de verwijzingsregels van het Nederlandse internationaal privaatrecht toegepast worden.
Op 1 september 1992 is voor Nederland het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 in werking getreden Dat verdrag geldt slechts ten aanzien van echtgenoten die nĂ¡ de datum van inwerkingtreding van het verdrag in het huwelijk zijn getreden. Ik neem aan dat u 1 september 1992 bent getrouwd en dus zijn de verwijzingsregels van het verdrag van toepassing. Het verdrag heeft een universeel formeel toepassingsgebied. Het artikel wat precies beschrijft welk recht van toepassing is, is te uitgebreid om hier uit te leggen. Een advocaat kan dan doen voor u.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag