Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik ben gedagvaard door Masterfile voor het gebruik van foto's op mijn site. Die site heb ik gekocht en laten maken door een bureau dat daar in was gespecialiseerd, in het jaar 2000 hiervan heb ik nog de factuur. Nu ben ik gedagvaard met nog 22 andere bedrijven waardoor ik verplicht word een advocaat in de arm tenemen. Ik kan me niet veroorloven een advocaat in de arm te nemen. kunt u me adviceren?

Ik heb als advocaat zelf al tweemaal met Masterfile te maken gehad (hun advocaat is een tweemanskantoor in Amsterdam, Intellectueel Eigendom Advocaten). Ik adviseer u twee dingen te doen:
1. onderhandelen over een schadevergoeding, waarbij u zich m.i. op verjaring kunt beroepen voor zover schadevergoeding wordt gevorderd over de periode vóór 2007 (de twee zaken die ik in behandeling heb gehad zijn uiteindelijk uitonderhandeld, waarbij de kosten voor de ondernemer beperkt zijn gebleven);
2. degene die de website voor u heeft ontwikkeld aansprakelijk stellen voor het feit dat men kennelijk foto's heeft gebruik waarop (auteurs)rechten van anderen liggen en het bedrag dat u aan Masterfile zou moeten betalen, op de websiteontwikkelaar verhalen.

Beoordeel dit antwoord:

Als eerste zou u moeten controleren of in het verleden niet reeds een vergoeding is betaald voor de foto. Als de website in uw opdracht door een derde is gebouwd, controleer dan of deze derde misschien voor het gebruik van de foto heeft betaald (en vraag hiervan een bewijs!).

Ik kwam op de volgende website een checklist tegen die u bij uw onderhandelingen misschien zou kunnen gebruiken:
http://www.bright-advocaten.nl/floq/upload/files/GETTY%20IMAGES%20CHECKLIST.pdf

Als onderhandelingen niks opleveren en er een duidelijke aanwijziging is dat de vordering tegen u geen hogere waarde vertegenwoordigt dan EUR 25.000, dan zou uw advocaat nog kunnen vorderen dat de rechtbank onbevoegd is om de zaak te behandelen en eisen dat de kantonrechter de zaak in behandeling moet nemen.
Bij de kantonrechter hoeft u zich namelijk niet door een advocaat te laten vertegenwoordigen.
Of een dergelijk verzoek zal worden toegewezen zal afhangen van de omstandigheden.
In het verleden is een vergelijkbaar verzoek afgewezen, maar toen was de drempel voor de kantonrechter nog EUR 5.000(zie zaak Masterfile/Eyeforyou, Rb Haarlem, 8 juni 2011).

Helaas bent u als domeinnaamhouder van de site aansprakelijk, maar u zou de schade die u lijdt (zoals kosten voor juridisch advies) inderdaad naderhand kunnen verhalen op de bouwer van uw website, indien deze de foto’s heeft uitgezocht.

Beoordeel dit antwoord:

Allereerst hoop ik dat u nog op goede voet staat met de partij van wie u de website heeft gekocht. Indien dat het geval is, zou ik eens goed navraag bij ze doen hoe hun verhouding met Masterfile was. Mastefile is een stock-photo-site en de wijze waarop ze doorgaans werken is op basis van abonnementsvorm. Zonder abonnement kom je niet eens aan afbeeldingen van fatsoenlijke kwaliteit.. Dus dikke kans dat de partij van wie u de site kocht een dergelijk abonnement had; indien dat inderdaad het geval is, dan zijn de rechten zogenaamd uitgeput en bent u relatief snel klaar.. (dan moeten er nog wel even documenten boven tafel komen waaruit een en ander blijkt, maar dat is peanuts).
Indien de partij van wie u de site heeft gekocht niet zo'n abonnement had, is de vraag natuurlijk waar die ze dan vandaan had.. als ze erom heen gaan draaien om die vraag te beantwoorden, weet u ook dat die partij uiteindelijk de scheve schaats gereden heeft en zou u ze bij wijze van spreke in vrijwaring kunnen oproepen. Dat is een wat complexere rechtsfiguur en zonder juridische bijstand (hoeft niet per se advocaat te zijn), wordt dat een lastige exercitie..
Een laatste aspect dat de moeite waard is om te onthouden is dat een partij als Masterfile slechts exploitant is.. ze hebben vaak niet zelf het stock-materiaal gemaakt en treden op (als het goed is) op eigen naam maar namens de maker. Dan moet Masterfile maar even de volmachten overleggen op basis waarvan ze optreden.. Maar weinig bedrijven hebben deze papierwinkel op orde en mogelijk laten ze u dan met rust en richten ze zich op een makkelijkere prooi!

Veel succes!

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag