Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


ik ben een zzper, nu heb ik een steiger gehuurd bij een bedrijf, ik heb geen huurcontract ondertekend, de steiger is op een afgesloten bouwterrein in het weekend blijven staan en gestolen, wie is aansprakelijk?

U heeft de steiger gehuurd dus u bent ten opzichte van de verhuurder aansprakelijk nu u de steiger niet kunt terugbrengen. Degene op wiens terrein u de steiger heeft gebouwd door het terrein af te sluiten volgens mij voldaan aan zijn verplichting. De vraag is echter of u verzekerd bent voor diefstal via uw eigen verzekering of mogelijk via de verzekering van de verhuurder. Dat is afhankelijk van de polis voorwaarden.

Beoordeel dit antwoord:

Robert heeft gelijk. En u zult, wilt u het op een verzekering kunnnen verhalen aangifte moeten doen. Want uiteindelijk is het de dief die hiervoor aansprakelijk is, helaas ligt die meestal op het spreekwoordelijke kerkhof. Hoeveel u verschuldigt bent voor de steiger is afhankelijk van de ouderdom van de steiger.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ik ben er niet voor verzekerd en het verhuurbedrijf ook niet, hoe komt het dan?


Ik adviseer u in de huurvoorwaarden te kijken maar ongetwijfeld staat daarin dat u aansprakelijk bent voor de schade bij diefstal en dat u ook nog verplicht bent de huur te betalen meestal tot het moment van diefstal. Volg daarom het advies van mevrouw Laan op en doe direct aangifte als dat nog niet is gedaan. Neem daarna contact op met uw verzekeringsagent en kijk of het onder uw verzekering valt. Ik begrijp dat u er niets aan kunt doen dat de steiger gestolen is maar de verhuurder ook niet. Daarom zult u toch in overleg moeten met de verhuurder hoe de schade wordt vergoed.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Aangifte heb ik dezelfde dag nog gedaan en het valt niet onder mijn verzekering wel als het mijn eigen steiger was geweest maar deze is gehuurd


Dan kan ik u slechts aanraden om in overleg te gaan met de verhuurder.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Maar is het niet verplicht als verhuurder om een huurcontract te laten ondertekenen?


Nee, contracten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten. Het enige verschil is dat een schriftelijk contract makkelijker bewijst wat de gemaakte afspraken zijn.

U bent als huurder aansprakelijk voor het kwijt raken van het gehuurde door diefstal of anderzins. Dit is alleen anders als in het contract expliciet staat dat huurder niet aansprakelijk is voor diefstal of verlies (iets wat overigens alleen in uitzonderlijke gevallen in een huurcontract zal staan maar dat terzijde).

U kunt toch echt het beste met de verhuurder in gesprek gaan om een oplossing te onderzoeken. Mocht u niet over het geld beschikken om de schade te vergoeden, meldt dit dan gewoon aan de verhuurder. Een goed gesprek lost vaak meer op dan tien brieven kunnen.

Beoordeel dit antwoord:

Reactie van de vraagsteller

Ik ga zeker met hen om de tafel maar ik was aan het werk voor een bouwbedrijf dusvik was in dienst van hen. Hun verzekering zegt dat ze onder 10.000 euro niet verzekerd zijn. Kan ik het dan op hen terughalen?


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag