Stel vraag

Consument, Verzekering, Schade

Particulier


Ik ben een volwassen vrouw en rijd een paard van een ander, als ik hier vanaf val wie is er dan aansprakelijk? Als ik deze verantwoording zelf wil dragen hoe moet ik dit aanpakken?

Bij letselschade als gevolg van de val van een paard, door een onverwachte beweging van het paard, is de bezitter aansprakelijk. Let op er moet wel sprake zijn van een overwacht beweging van het paard. Dus bijvoorbeeld niet het springen over een hindernis waarbij je van het paard valt.
Vaak wordt bij de val van een paard wel een percentage eigen schuld toebedeeld aan de ruiter. In de regel is 50% wel het maximum.
Je kunt deze verantwoordelijkheid zelf dragen door de eigenaar van het paard niet aansprakelijk te stellen. Maar als een verzekeraar schade vergoed aan jou wegens val van het paard mag de verzekeraar de eigenaar van het paard wel aansprakelijk stellen. Wil je voorkomen dat de eigenaar op moet draaien voor de schade dan moet de eigenaar een aansprakelijkheidsverzekering voor het paard afsluiten.

Beoordeel dit antwoord:

De bezitter van het paard blijft aansprakelijk. Het feit dat je er zelf voor kiest om op het paard te gaan rijden doet daar niets aan af. Wel kan de vergoedingsplicht worden verminderd met een percentage eigen schuld. Je kan deze aansprakelijkheid wel beperken of uitsluiten voor de bezitter door het maken van schriftelijke afspraken.

Beoordeel dit antwoord:

In dit geval zou ik een schriftelijke gebruiksovereenkomst laten opstellen waarin duidelijk wordt vastgelegd dat u verplicht bent een verzekering af te sluiten voor dergelijke risico's; dat u deze risico's kent en voor uw rekening neemt en de eigenaar terzake vrijwaart. Ook zou ik opnemen dat u het paard alleen mag gebruiken onder de expliciete voorwaarde dat u de verzekering heeft afgesloten en de verzekeringspremies tijdig heeft voldaan. De afspraak over de verzekering maakt dat de kans dat de eigenaar toch aansprakelijk wordt geacht kleiner.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag