Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


Ik ben dringend op zoek naar een advocaat Familierecht die mij kan helpen bij een onenigheid tussen mij en mijn ex-partner waar wij samen maar niet uit kunnen komen.

Ik ben 30 jaar en moeder van een zoon en een dochter (4,5 jr. 3 jr.).
Sinds een jaar zijn hun vader en ik uit elkaar.
Nu ben ik sinds bijna een jaar weer heel gelukkig in een nieuwe relatie met een man die woonachtig is in Duitsland.
Wij hebben het verlangen om samen te wonen in Duitsland, dus niet in Rotterdam, omwille van twee redenen.
Ten eerste heeft mijn vriend een vaste baan in het hoger onderwijs en heeft hij een eigen praktijk opgebouwd als psychiater.
Ten tweede heeft hij de voogdij over zijn ernstig verstandelijk gehandicapte zuster, die naast hun vader (die met gezondheidsproblemen loopt) geen enkele familie heeft.
Deze zwaar wegende redenen hebben ons doen besluiten dat onze enige mogelijkheid om samen te kunnen leven zou zijn als ik naar Duitsland zou komen. Ik zou hierbij de kinderen willen meeverhuizen en ze daar per september a.s. naar school laten gaan.

Mijn ex-partner en ik hebben gezamelijk gezag over de kinderen en nemen momenteel ieder ongeveer de helft van de zorg op ons.
Hij geeft me geen toestemming om met de kinderen te verhuizen.

Ik heb voorgesteld om bij een mediator te gaan praten, wat we meerdere malen gedaan hebben, zonder veel resultaat.
Ik probeer hem in de voorbereidingen op een eventuele verhuizing zoveel mogelijk tegemoet te komen, heb aangeboden om met een kinderpsycholoog te gaan praten, maar helaas weigert hij iedere medewerking.

Waar ik het meest tegenop zag, dat dit probleem zou moeten uitgroeien tot een rechtzaak, begint hierdoor helaas werkelijkheid te worden.
Het doet me enorm verdriet om deze stap te moeten zetten, maar ik zie geen andere manier meer. We komen er niet uit samen.

Toen mijn ex er een jaar geleden voor koos om het gezin te verlaten, heb ik zoveel mogelijk medewerking verricht om ervoor te zorgen dat deze enorme verandering voor de kinderen zo soepel mogelijk verliep. Doordat wij als ouders goed zijn blijven communiceren en samenwerken zijn onze dochters er relatief zeer goed doorheen gekomen / aan het komen.
Ik had zo graag gezien dat ik bij deze verandering die ik voorstel ook medewerking van zijn kant zou krijgen, maar helaas is dit niet het geval.

Wat ik heel belangrijk vind is dat ik een advocaat vind die mijn verhaal begrijpt en overtuigd is van de haalbaarheid van mijn doel.
Een belangrijk argument voor mij dat ik graag wil onderstrepen is dat ik, eenmaal woonachtig in Duitsland, er dagelijks voor de kinderen zal kunnen zijn als ze uit school komen. Iets dat voor mijn ex-partner niet op eigen kracht haalbaar is. Hij zal moeten terugvallen op opvang door derden i.v.m. zijn werk, terwijl ik hierin heel flexibel kan zijn.
Mijn kinderen hebben een erg fijne band opgebouwd met mijn vriend. Een paar dagen geleden stelde mijn zoon hem zelfs voor dat we misschien wel bij hem konden gaan wonen. Dit toont hoe zeer ze zich op hun gemak voelen bij hem. Hierbij wil ik overigens vermelden dat ik uiteraard nog niet met mijn kinderen over onze plannen gesproken heb.
We hebben inmiddels een woning gevonden die bijzonder kindvriendlijk (gelegen) is met bovendien een school in de buurt die actief kan meewerken aan een soepel verloop van hun aanpassingsperiode (en waarbij bovendien beide ouders onbeperkt welkom zijn binnen de school).

Ik zoek een advocaat die mijn mening deelt dat als een moeder de kans krijgt om een nieuw leven op te bouwen waar ze zich gelukkig in voelt, dit ontzettend veel positieve invloed heeft op de gemoedstoestand van de kinderen.
Ik wil het beste voor mijn kinderen, en dat houdt in dat ik me gelukkig wil voelen, ook voor hen.

Verder ben ik benieuwd of een verhuizing in de zomervakantie en een start in het komende nieuwe schooljaar een haalbaar doel is i.v.m. de resterende tijd. Graag zou ik hierover uw mening weten.

Alvast bedankt voor uw reactie en wellicht tot ziens.

Beste mevrouw,
Het lastige is in deze dat u gezamenlijk gezag heeft over de kinderen en derhalve u toestemming nodig heeft van de andere ouder. Er zijn inmiddels diverse uitspraken waarin allerlei omstandigheden een rol spelen. Een daarvan is dat de omgangsregeling uitgevoerd kan worden. Het hangt af van de afstand tussen uw toekomstige woonplaats in Duitsland en de woonplaats van de man. het hangt ook samen met de leeftijd van de kinderen,
Er kan aldus niet in zijn algemeenheid worden aangegeven wanneer de rechter wel of niet vervangende toestemming zal verlenen. Het hangt van de specifieke omstandigheden van het geval af. Wel kan gesteld worden dat bijzonder belangrijke factoren in de belangenafweging van de rechter zijn: de goede contact- en omgangsmogelijkheden na verhuizing, een voldoende zwaarwegend belang van de ouder bij de verhuizing (proportionaliteitsbeginsel), de onmogelijkheid om op een andere wijze aan dat belang tegemoet te komen (subsidiariteitsbeginsel), een goede en tijdige voorbereiding van de verhuizing, de leeftijd van de kinderen, het toekomstperspectief en de te overbruggen afstanden.
Het lijkt erop dat een procedure onvermijdelijk is. Echter in de procedure bestaat de mogelijkheid van mediation naast rechtspraak. De ervaring leert dat de 'man' daar in de zittingzaal wel zijn akkoord op geeft.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag