Stel vraag

Familie, Scheiden, Alimentatie

Particulier


ik ben bij mijn vriend weg wij hebben samen een dochter van 3 jaar.
Hij krijgt haar het weekend t/m dinsdag en ik dan weer van dinsdag t/m zondag dit hebben wij in een zelf gemaakt ouderschapsplan opgeschreven en beide ondertekend, maar nu wil hij ineens ook de woensdag erbij ik vind dit voor mijn dochter te veel worden maar kan hij dit zomaar opeisen?

Beste,

Uit uw verhaal maak ik op dat er een ouderschapsplan ligt. Dat het ouderschapsplan zonder tussenkomst of bemiddeling van advocaten en mediators tot stand is gekomen en ook niet is bekrachtigd door de rechtbank doet niets af aan de geldigheid van de afspraken die in het ouderschapsplan zijn vastgelegd.

Als uw ex-vriend de afspraken wilt wijzigen (de woensdag erbij) dan zal hij dus opnieuw met u afspraken moeten maken. Zolang er geen nieuwe en andere afspraak is over de omgangsregeling (verdeling van de zorg en opvoedingstaken) geldt de oude afspraak. Komen jullie er onderling niet uit dan zal de rechter moeten oordelen of er sprake is van een wijziging van de omstandigheden welke een wijziging van de omgangsregeling zoals vastgelegd in het ouderschapsplan rechtvaardigt en in het belang van het kind is.

Ik adviseer u om steeds te kijken naar het belang van uw dochter en nieuwe en andere afspraken te maken als dit in het belang van uw dochter is. Komen jullie er niet uit en mediation heeft ook niet tot een oplossing geleid, dan adviseer ik u om vast te blijven houden aan de bestaande regeling en het aan de rechter voor te leggen.

Zonder uw instemming / toestemming kan uw ex vriend uw dochter niet de woensdag onder zich houden door haar bijvoorbeeld niet naar u te brengen. Als dit wel gebeurt dan adviseer ik u om contact op te nemen met een advocaat.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag