Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Ik ben als pleegzorgbegeleider betrokken bij de netwerkplaatsing van een meisje (1 jaar) bij haar oma. Recent is ontdekt dat dit meisje nog geen verblijfsvergunning heeft. Hierop heeft de Belastingdienst de huurtoeslag van pleegmoeder stopgezet. Reden: pleegmoeder heeft iemand zonder verblijfsstatus in huis genomen. Pleegmoeder is vrouw die met haar kinderen in gevlucht voor de oorlog in Soedan en nu met 4 inwonende kinderen en 2 inwonende kleinkinderen rondkomt van een uitkering. Het stopzetten van de huurtoeslag (en terugbetalen van de maanden dat ze "onterecht" huurtoeslag ontving) levert haar dus grote financiƫle problemen op.

Mijn vraag is dus: Is het terecht dat de Belastingdienst op deze grond de huurtoeslag stopzet?
Zo nee: wat kunnen we ertgen doen?
En zo ja: kan de toeslag pas weer ingaan als de kleindochter een verblijfsstatus heeft? Of zodra die is aangevraagd?
Pleegmoeder kan er natuurlijk niks aan doen dat de (verstandelijk beperkte) moeder van haar kleindochter heeft verzuimd een verblijfsvergunning aan te vragen. Ze is gevraagd de zorg voor haar kleindochter op zich te nemen en doet dit vol liefde. Als het helpt, kan de betrokken pleegzorg of jeugdbescherming helpen met verklaringen of iets dergelijks richting de Belastingdienst.

Ik hoor graag van u.

Beste vraagsteller,
Als de belastingdienst de huurtoeslag heeft stopgezet met de reden die u hier boven aangeeft, namelijk dat er een kind is komen te wonen op het huurtoeslagadres; dan lijkt dat mij een onwettige situatie. Wel kan de huurtoeslag worden bevroren als de aanvrager zelf de verblijfsvergunning niet heeft.
U vraagt wat te doen; wel u hebt eigenlijk hulp nodig van een advocaat want een bezwaarschrift kunt u zelf wellicht nog schrijven, maar er dient ook een voorlopige voorziening te worden aangevraagd , een soort kort geding. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de belastingdienst de huurtoeslag op last van de rechter moet gaan betalen.
Het lijkt me verstandig een advocaat te raadplegen of via het juridisch loket om een toevoeging te vragen,
succes!
mr. M. Martens-Ferwerda

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag