Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik ben abonnee van Canal Digitaal.Mijn contract loopt nog tot 2014. Nu ga ik verhuizen en mag ik bij en aan de nieuwe woning van de woningbouw geen schotel plaatsen.Ik wil mijn abonnement dus opzeggen maar dit accepteren ze niet bij canal digitaal. Ik moet mijn abonnement uitdienen. Ik had het graag mee willen nemen naar de nieuwe woning.

U kunt u beroep doen op die nieuwe regels door het initiatiefvoorstel-Van Dam -stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten gebruikmaken.

Een bepaling die een duur bepaalt van meer dan een jaar, tenzij de wederpartij na een jaar de bevoegdheid heeft de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. (art 6:237 lid k BW)

U moet Canal Digitaal een briefje sturen dat u dit beding vernietigt en opzegt met één maand opzegtermijn. U moet wel minimaal een jaar uw contract uitdienen.

U kunt ook een vraag stellen of een woningbouwcorporatie wel een schotel mág verbieden.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag