Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik ben 71 jaar en werk par-time 2 dgn in de week op jaarcontract basis.Ik begon op basis van 1 jaarcontract, en elk jaar kreeg ik weer een nieuwe in totaal 3 jaarcontracten. Toen moest ik er 3 mnd+1dag tussen uit om opnieuw weer een jaarcontract te krijgen, op nieuw kreeg ik elk jaar een jaar contract, eind april 2015 stopt ook het 3e contract jaar, moet ik dan weer opnieuw 3 mnd +1dag er uit of gaat dat bij de nieuwe wet 6 mnd+1dag er uit.
Als ik het goed heb begrepen gaat de nieuwe wet in op 1 juli 2015, heb ik dan het geluk dat ik maar 3 mnd er uit moet? Wat een lang verhaal.
Graag uw reactie.

Vanaf juli 2015 mag een werkgever in 2 jaar (in plaats van de huidige 3 jaar), maximaal 3 contracten voor onbepaalde tijd aanbieden. Als die contracten elkaar opvolgen met pauzes van zes maanden of minder, dan behoren overeenkomsten tot dezelfde keten. De nieuwe ketenregeling geldt ook voor contracten die op dat moment al lopen. De regeling dat een vast contract voor onbepaalde tijd ontstaat bij meer dan 3 opeenvolgende tijdelijke contracten, blijft zo. Bij CAO kan van de regeling worden afgeweken.

Maar let op: er lijkt in uw geval sprake te zijn van misbruik:
er zijn misbruiksituaties bekend in de rechtspraak. Zo heeft de kantonrechter in Amsterdam (LJN BW6495; JAR 2012, 160) geoordeeld dat een werkgever misbruik had gemaakt van de situatie en/of het recht. In het vonnis herhaalt de rechter dat het in principe mogelijk is om na een pauze van drie maanden iemand opnieuw voor bepaalde tijd in dienst te nemen, maar de rechter vindt dat in dit geval sprake is van een schijnhandeling. De bedoeling van de werkgever was immers helemaal niet om de arbeidsovereenkomst te beëindigen maar juist om deze voort te zetten. De rechter meent dat in zo’n situatie geen beroep kan worden gedaan op artikel 7:668a BW. De werkgever moet na het einde van het derde arbeidscontract een keuze maken: een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aangaan of de werknemer laten gaan.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag