Stel vraag

Zakelijk, Arbeid, Schade

Particulier


Ik ben 60 jaar en maak gebruik van senioren dagen,dus 32uur in de week,in een 2 ploegen dienst!in het weekend werd er niet gewerkt!
Nu heeft men het rooster veranderd en wordt er ook in het weekend in dagdienst geproduceerd!
Dit betekent voor mij,dat ik in de late dienst 5dagen aaneen moet werken.Ook weekenden wordt ik ingepland! Ik voel dit best wel als een belasting. 5dagen achtereen en ook weekenden!
Seniorendagen zijn er toch om de wat oudere te ontlasten! Mag dit zomaar?

Een verandering zoals u in uw vraag beschrijft, zou voorgelegd moeten zijn aan de ondernemingsraad en aan de vakbonden. Als die er mee hebben ingestemd is uw positie als individuele werknemer zwakker.

In beginsel staat het de werkgever niet vrij om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden van zijn werknemers te wijzigen. Dat kan anders zijn als de arbeidsovereenkomst een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ bevat en de werkgever zwaarwegende redenen aanvoert voor de wijziging.

Een wijziging kan ook het gevolg zijn van een bepaling in - of van een verandering van - de CAO waar uw werkgever onder valt.

Als dat allemaal niet het geval is, hoeft u niet akkoord te gaan met de wijziging. Ik adviseer u wel om dat eerst met uw werkgever te bespreken en deze, als u er niet uitkomt, schriftelijk (aangetekend met ontvangstbevestiging) te laten weten dat u niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen.

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag