Stel vraag

Politie, Justitie

Particulier


Ik ben 2 maanden gelden veroordeeld voor verduistering. Het ging om een bedrag van 3900 euro waarvoor ik veroordeeld ben. Nu krijg ik een brief met de oproep voor de ontnemingzaak. (Dit was ook de verwachting) echter geeft het openbaar miniserie aan dan ze 39.712 euro willen ontnemen. Kan dit als je maar veroordeelt bent voor 3900 euro? Zijn bewijsmateriaal anders of ? Graag zou ik hier meer over willen weten.

Verduistering is een strafbaar feit, bedreigd met een (maximale) geldboete van de 'vijfde categorie'. Daardoor kan het Openbaar Ministerie (1) het wederrechtelijk verkregen voordeel ontnemen van het feit waarvoor u bent veroordeeld, maar ook (2) voor 'andere strafbare feiten', indien aannemelijk is dat die andere feiten hebben geleid tot wederrechtelijk verkregen voordeel.

Kort en goed: ja, het Openbaar Ministerie kan ook ten aanzien van de € 39.712,- de ontneming vorderen. Echter, het bedrag dient door het OM goed onderbouwd te worden.

Uw belang is groot. Heeft u er al over nagedacht een advocaat in de arm te nemen?

Beoordeel dit antwoord:

Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag