Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Huur verhogen met all in overeenkomst?

Ik ben eigenaar van een studentenwoning waar 5 dames wonen.
Nu wil ik de huur verhogen want dat is al jaren niet gebeurd, maar de studenten zeggen dat ik dat niet mag.
Mijn vraag is dus, mag ik de huur verhogen en zo ja met hoeveel?
Het huis staat in Tilburg.

Het verhogen van de huur kan op basis van het Nederlandse recht ingewikkeld zijn, doordat er verschillende regels en beperkingen van toepassing zijn. Of en hoeveel u de huur van uw studentenwoning kunt verhogen, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type huurovereenkomst en of de woning in de sociale dan wel vrije sector valt.

Als uw huurovereenkomst een all-in huur betreft, dan is het belangrijk om te weten dat de Huurcommissie deze vaak splitst in kale huur en servicekosten. Het bedrag dat overblijft na aftrek van de maximale servicekosten is de kale huur. Op basis hiervan wordt het puntenaantal van de woning volgens het Woningwaarderingsstelsel bepaald. Hieruit volgt dan de maximaal redelijke huurprijs.

Het is van belang dat de kale huur (na herrekening) niet boven de maximaal redelijke huurprijs uitkomt. Voor sociale huurwoningen gelden jaarlijkse verhogingspercentages die door de overheid zijn bepaald. Voor vrije sector woningen gelden deze verhogingspercentages niet en kunt u in principe de huur verhogen zoals in het huurcontract is afgesproken. Echter, als de huurprijs wel boven de liberalisatiegrens komt door de huurverhoging, dan kan de huurder mogelijk bezwaar maken tegen de verhoging.

Overweeg op basis van deze informatie om juridisch advies in te winnen bij een advocaat of jurist om te bepalen of en hoeveel u de huur van uw studentenwoning zou kunnen verhogen. Op deze manier kunt u zich ervan verzekeren dat een voorgestelde verhoging in lijn is met de geldende regelgeving en zodoende voorkomen dat u in een conflict met uw huurders terecht komt."
----------------
Stichting Rechtswinkel.nl is een landelijk werkende organisatie met studenten en vrijwilligers. Bovenstaand advies is gemaakt op basis van beperkte informatie en is mogelijk onvolledig of zelfs onjuist voor de situatie waarin u zit. Raadpleeg voor uw verdere stappen altijd een jurist of advocaat. Lees disclaimer:https://rechtswinkel.nl/disclaimer

Beoordeel dit antwoord:


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag