Stel vraag

Wonen, Buren

Particulier


Huur betalen zonder huurcontract?

Ik heb een woning van de woningbouwvereniging geaccepteerd via een acceptatieformulier .
Op 8 mei heb ik een ongeluk gehad, waardoor ik niet meer kon verhuizen en dit heb ik op 19 mei doorgegeven.
De woningbouwvereniging vindt dat ik een maand huur schuldig ben voor de nieuwe woning, ondanks mijn beroep op bijzondere omstandigheden, ook al heb ik geen huurcontract getekend.
Mijn vraag aan u: is dat juridisch terecht?

"Huurder verklaart, door ondertekening, dat huurder de nieuwbouwwoning gelegen aan de ... te B. accepteert.
Huurder ontvangt uiterlijk 6 weken voor datum oplevering bericht van ons betreffende de definitieve opleverdatum. Met deze acceptatie gaat huurder de verplichting aan om vanaf de datum van de oplevering / sleuteloverdracht huur te betalen.
Vanaf de datum van de oplevering is de huurder maandelijks een prijs verschuldigd. Deze bestaat uit de netto huurprijs en het voorschot op de vergoeding voor de in verband met de bewoning van de woonruimte geleverde zaken en diensten, t.w. servicekosten alsmede de energieprestatievergoeding. De door de huurder verschuldigde netto huurprijs bedraagt € 678,66 per maand (prijspeil 1 juli 2021). De maandelijkse energieprestatievergoeding bedraagt € 105,00 en de maandelijkse servicekosten bedragen € 2,22 (indicatie), de totale huurprijs bedraagt dan € 785,88 per maand. Deze huurprijs zal jaarlijks worden verhoogd. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt de datum van huurverhoging en het percentage van de stijging. Vanaf 6 weken voor datum oplevering geldt dat, als huurder alsnog afziet van de woning, dit als reguliere huuropzegging behandeld wordt en er een opzegtermijn van 1 maand geldt".


Gratis antwoord op juridische vraag

Stel vraag